четвъртък, 14 юни 2012 г.

Половината от българските полицаи имат здравословни проблеми

Полицаите у нас са  недоволни от заплатите си, имат здравословни проблеми и са песимисти за кариерното си развитие, сочат  обобщените данни от социологическото проучване "Мотивация на българския полицай - актуално състояние и рискове", проведено по поръчка на Синдикалната федерация на служителите в МВР. То е първото по рода си независимо изследване на сектор "Сигурност", по думите на Валентин Попов, председател на синдиката . Изследването е направено в края на миналата и началото на тази година сред 585 полицаи. "Голямата част от тях са в активна възраст - между 30-40 г., преобладаващата част - с висше и средно специално образование, доходите на домакинствата им са около средните - между 600 и 1200 лв..В изследването са включени полицейски служители от секторите "Гранична полиция", "Специализирани полицейски сили" (жандармерия), "Охранителна полиция", "Криминална полиция" и "Борба с организираната престъпност".
Половината полицаи са със здравословни проблеми.Най-малко заболявания имат работещите в "Борба с организираната престъпност", а най-много служителите в жандармерията. Около 1/4 са с хипертония, развита след постъпването им в полицията. Всеки десети полицай е с язва или сърдечно-съдови заболявания, почти толкова са и с бъбречни заболявания. Всеки седми има по повече от едно хронично заболяване. Въпреки това 60% от полицаите не са ползвали болнични през последната година.
Основната заплата и заплащането на извънредния труд на полицаите също са далеч от желаното според мнозинството. Всеки 9 от 10 полицаи работят извънредно. В същото време всеки трети от тях се съмнява, че извънредният му труд се заплаща коректно.
8% от полицейските семейства живеят с месечен доход до 600 лева, а 32% от 601 и 900 лева. Около 34% имат доход от 900 до 1200 лева.
МВР служителите са песимисти по отношение на кариерното си развитие. Всеки четвърти полицай не е преминал никаква форма на обучение след постъпване в системата.Те отчитат, че възможностите да растат в кариерата не са свързани с техните лични качества и усилия. 58% от служителите на реда са на мнение, че за да израснат кариерно, трябва да имат връзки с висшестоящите.
Изследването регистрира безпрецедентно ниско равнище на удовлетвореност на полицаите от обезпечеността им със задължителното за работата им оборудване, облекло, снаряжение, бронежилетки, компютри, автомобили и гориво за тях. Охранителната полиция и Граничната полиция са най-недоволни от липсата на хартия и канцеларски материали.
47% от полицаите твърдят, че върху тях е оказван нерегламентиран натиск от страна на началниците им.  Най-често споменаваната форма на натиск е отказът от поемане на отговорност от висшестоящите, изкуствените бюрократични спънки, изискването за отчитане на резултати и "чадърът" върху определени случаи.Няма коментари:

Публикуване на коментар