понеделник, 11 юни 2012 г.

НЕСТЛЕ открива ново научноизследователско и развойно звено за централизиране на глобалните си клинични разработки

Нестле централизира работата си в сферата на клиничните разработки с откриването на ново научноизследователско и развойно звено за управление на клинични изпитания


Клиничните изпитания са признати от органите по храните по света като добър начин за оценка на въздействието на хранителните съставки или продукти върху потребителите.
Звеното за клинична разработка (ЗКР) на Нестле ще позволи по-ефективна оценка на въздействието на хранителните продукти и съставки върху човешката биология и здраве, както и върху вкуса и удоволствието. 
Нестле има дългогодишен опит в провеждането на клинични изпитания и публикува резултатите в цял свят. Компанията е провела повече от 100 клинични изпитания през 2011 г. и очаква да извърши дори по-голям брой такива в бъдеще.
Специално създадената за целта сграда се намира в Лозана, Швейцария, като по този начин Нестле за пръв път обединява управлението на глобалните си програми за клинични изпитания под един покрив.
Нестле се придържа към „Декларацията от Хелзинкина Световната медицинска асоциация, която очертава етичните принципи за научни изследвания, включващи хора. Всички клинични изпитания на компанията се извършват в съответствие с Добрата клинична практика (ДКП) - международно признат стандарт за качество.
Новото звено за клинична разработка на Нестле ще провежда различни видове клинични изпитания, включително рандомизирани контролни проучвания. То ще отговаря и за управлението на всички проучвания, провеждани в Звеното по метаболизъм, като гарантира, че те отговорят на съответните местни разпоредби и ДКП.
ЗКР на Нестле ще осигурява медицинска експертиза в различни терапевтични области. То ще предложи специализирано ноу-хау в сфери като управление на проекти, управление на данни и биостатистика - използване на статистика при анализа на биологични данни.
ЗКР разполага съсЗвено по метаболизъмза метаболически изследвания както при здрави хора, така и при хора, засегнати от затлъстяване, диабет и остеопороза. То ще отговори на растящата нужда на компанията от вътрешни хранителни изследвания след създаването наИнститута на Нестле по здравни наукииНестле здравни наукипрез 2010 г.
Звеното разполага с оборудване за упражнения, изследващи сила, скорост и издръжливост, както и специализирани скенери за измерване плътността на костите и телесния състав. Налично е и оборудване занепряка калориметрия, с която учените измерват енергията на хората по време на почивка и при физически упражнения. Звеното разполага и със сензорни кабини, кухня и трапезария, както и зала за клинични наблюдения за изследвания на метаболизма. Звеното по метаболизъм е акредитирано като частно здравно заведение от местните кантонални власти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар