понеделник, 11 юни 2012 г.

Българите пак с най-ниски заплати в ЕС


Страната ни е на дъното и по минимална работна заплата 


Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 г. е най-ниска от всички 27 страни-членки на ЕС. Това сочат последните данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза. Българинът е получавал средно за година 4 395 евро, което е най-нисък показател в ЕС, докато в датчанина -58 640 евро на година.
Сред най-добре заплатените европейци са германците - средногодишно 42 500 евро, белгийците, - 43 400 евро, финландците и шведите с  по 40 000 евро и др. По-добре от нас са били заплатени и в Румъния - 5 891 евро, в Литва - 6 735 евро, Латвия - 8 596 евро, Естония - 9 712 евро на година и др.
България е на дъното и по минимална работна заплата - 138 евро, докато в Румъния тя е 162 евро. 
В Люксембург минималната работна заплата е 1 800 евро на месец, а в Дания, Холандия, Франция и Белгия минималната работна заплата варира около 1 500 евро. България и Люксембург са в двата края на обхвата и за покупателната способност на европейците - 1 495 евро в Люксембург и 272 евро в България.
Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 евро в Дания, 37,7 евро в Белгия - до 3,1 евро в България и 4,2 евро в Румъния. Тези цифри включват не само компенсация за служителите, но и разходи за професионално обучение, други разходи, данъци и субсидии, направени или получени от предприятието.
В тази класация Малта е с най-голям дял на разходите, разпределени за заплати - 92%. В Швеция, Франция и Белгия делът за надници и заплати е около 67%. България заедно с Румъния, Латвия, Литва и Унгария отново е в дъното на ЕС по този показател, като делът на разходите за труд, разпределен за заплати - варира между 5 и 10 %.

Делът на служителите, които се считат за лица с ниски доходи е най-висок в Латвия - 30%. Повече от един на всеки четири служители в България, Румъния и Литва също се отчитат като служители с ниски доходи, показва анализът на Евростат.
Жените са  по-ниско платени от мъжете средно с около 16-17% през 2010 г. в рамките на целия ЕС, отчита още изследването на Евростат. Най-големи разлики в заплащането между мъжете и жените са отчетени в Естония, Чехия и Австрия - средно около 25%. Най-малко пропуски по този показател са открити в Словения, Малта, Италия и Белгия.
България заедно с Литва, Португалия, Швеция и Франция се намира в "златното сечение" по отношение заплащането мъже-жени.
 Изследването отчита, че много от жените работят на непълно работно време или по нетипични договори, което може да има отрицателно въздействие върху тяхното заплащане, кариерно развитие, възможности за издигане и пенсии. ЕС се стреми да насърчи равните възможности, като се предвижда премахване на разликите в заплащането на мъжете и жените, сочи изследването на Евростат. Стратегия за равенство между жените и мъжете /2010-2015/ бе приета от Европейската комисия през септември 2010 г., припомня европейската статистическа агенция.(БТА)

Няма коментари:

Публикуване на коментар