неделя, 2 декември 2018 г.

УНИЦЕФ организира младежки дебат в рамките на кампанията - „Заедно срещу насилието в училище“


По време на събитието в Монтана, ученици, учители и родители споделиха личните си преживявания и предложиха мерки за създаване на по-сигурна училищна среда

В Общински младежки дом – Монтана се проведе дебат, част от стартиралата на 13 ноември съвместна кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.
Участие в младежкия дебати взеха ученици от 9 до 12 клас на Природо-математическа профилирана гимназия (ПМПГ) „Св. Климент Охридски“, заедно с техните родители и учители. В дебата се включиха и Мария Златарева, Директор Политики и програми в УНИЦЕФ България, инж. Иво Иванов, председател на Общинския съвет на Монтана, Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана, Трайка Трайкова, Началник на Регионалното управление на образованието (РУО)-Монтана.
По време на дискусията учениците, родителите, учителите, местните политици и журналистите  размениха ролите си и се поставиха на мястото на отсрещната страна. По този начин те предложиха мерки за справяне с тормоза в училище и създаване на безопасна и сигурна среда. Според изказаните от участниците позиции, е необходимо родителите да изграждат доверителна връзка с децата си и да бъдат техни приятели, за да знаят какво се случва в близкото им обкръжение, също така да насърчават децата да участват в кампании и инициативи за справяне с насилието, за да засилят уменията и самочувствието си, както и да дават личен пример и да възпитават в толерантност към различията. От страна на учителите, децата очакват повече разговори в училище не само за оценки, а за процесите и взаимоотношенията, които протичат вътре и извън класната стая, също така срещи с родители и работа с психолози, както и създаването на ясен алгоритъм на училищно ниво кой какви отговорности има за справяне с насилието. Към политиците и журналистите бяха дадени препоръки за създаване на законодателен механизъм за тясна координация между институциите в случай на насилие в училище, както и за търсене на първопричините на насилието, а не само сензационно отразяване на самия акт на тормоз. Според младежите това може да стане чрез отразяване на по-положителни случаи за справяне с насилието в училище и чрез търсене на реални решения, които да помогнат за подобряване на живота на много деца и семейства, а не чрез „ровене“ в конкретни житейски съдби.
Съгласно статистиката над половината тийнейджъри по света /13-15 години/ са били поне

веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на същата възраст, според данни на проучване на УНИЦЕФ. Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите, показват данни на друго изследване - върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар