вторник, 12 юни 2012 г.

„Мародерство” от страна на държавата е заплащането на специализациите


До месец – два платените специализации по медицина ще бъдат премахнати и ще се изравнят с държавното обучение. Парите ще дойдат от еврофондовете, по оперативна програма на социалното министерство „Развитие на човешките ресурси” . Проектът е съвместен на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването и се очаква да стартира от есента, съобщи зам. министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев.
За целта МЗ трябва да ревизира Наредба 34 за специализациите, която вече е внесена в Народното събрание и е изпратена вече за публикуване в ДВ, за да се даде възможност специализациите да се финансират от Европейския социален фонд. Ще се поемат заплатите за младите специализанти в размер на две минимални работни заплати, както и месечната такса за обучението им в размер на 180 лв..
За работещите по трудов договор ще се поемат само таксите.
Промяната ще засегне както новите специализанти, така и тези, които вече са зачислени за специализация. Към момента не е съвсем ясно колко лекари ще бъдат подпомогнати с евросредства, тъй като броят им все още се изчислява, но се предполага, че те ще са 800-1200 . Идеята е така те да бъдат стимулирани да останат и да се развиват у нас.
Около 1500 са платените специализанти към момента, около 400 от тях са назначени на трудов договор.
Сегашното положение, при което специализантите работят без заплащане и сами плащат таксите си за специализация, е „мародерство” от страна на държавата, каза той и изрази надежда, че след 2014 г. държавата ще намери средства да финансира "тези неща, тъй като сумата на фона на тези пари, които се харчат за други инициативи, никак не е голяма”.
Проектът е пилотен, по него са заложени 16 млн. лева, които ще стигнат за 1200 специализации в рамките на една година. Той ще приключи  през 2014 г. , а след това  държавата ще трябва да намери друг механизъм да заплаща обучението на младите лекари.
Парите от Европа обаче ще стигнат само за 13 месеца, а специализацията трае от 48 до 60 месеца, коментират специалисти. Поради това явно от МЗ ще се определят приоритетни специалности като напр. патоанатомия, неонатология, анестезиология и спешна медицина, за които не само ще се покрива таксата от 180 лева, а ще има и стипендии и изпит, подобен на този за специализацията по държавна поръчка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар