вторник, 12 юни 2012 г.

Органите на държавния здравен контрол са извършили 7 229 проверки на забраните за тютюнопушене през първите 10 дни от влизането в сила на законовите изисквания


7229 проверки са извършили здравните инспектори от РЗИ в цялата страна за периода от 1.06. до 10.06. след влизането в сила на Закона за здравето относно въведените забрани за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. Проверените обекти в цялата страна са общо 6870, а по видове те са: 
-Обекти за хранене и развлечение – 1734; Обществени и административни сгради – 355; Спортни обекти – 206; Хотели, мотели и стаи за настаняване – 199; Социални домове -5; Детски и учебни заведения – 825; Фризьорски и козметични салони – 136; Оптики – 5; Площадки за игра – 371; Лечебни и здравни заведения – 1812; Аптеки и дрогерии – 205; Обекти за търговия – 231; Хранителни обекти – 371; Игрални и интернет зали – 160;. Читалища – 30; Плувни басейни – 59; Автогари и транспортни средства – 114; Предприятия на промишлеността – 12; Складове – 25; Студентски общежития – 3; Театри и кина – 11.
Съставени са 16 акта за следните нарушения: - тютюнопушене на работно място; тютюнопушене в училище; тютюнопушене в обект за хранене и развлечение.
При проверките здравните инспектори са издали 193 предписания за констатирани пропуски или неправилно интерпретиране на изискванията на закона, както и такива с превантивна цел, касаещи предотвратяване на тютюнопушенето. Предписания са издадени на:  учебни заведения, по повод на родители, които пушат на детските площадки и ученици, пушещи на прилежащите към учебните заведения тротоари;  управители на фирми, за неиздадени заповеди за забрана на тютюнопушенето на територията на фирмата; управители на фирми за транспортни средства със специално предназначение за превоз на хора и др.; управители на фирми за помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение  - за премахване на обозначения по отменената Наредба, както и недопускане на тютюнопушене в остъклена тераса към заведение за хранене и развлечение.
Проверките за спазването на забраните за тютюнопушенето продължават, съобщиха от МЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар