четвъртък, 30 май 2019 г.

“Екопак България” отчете 15 години лидерство в управлението на отпадъци


Организацията преизпълни целите за рециклиране за 2018 г. 

През 2018 г. “Екопак България” събра и рециклира 100 959 т отпадъци от опаковки. Това е 60,69% от декларираните от производителите количества опаковки на българския пазар при поставена от МОСВ цел 60%. Това стана ясно по време на отчета на компанията, за предходната година, която запазва лидерската си позиция с 41.85% пазарен дял.
1189 компании, членуващи в организацията, са декларирали, че през 2018 г. са пуснали на българския пазар 166 371 т опаковки. От тях „Екопак България“ е събрала разделно и предала за рециклиране 100 959 т  отпадъци от опаковки. От тях 46 667 т  са били хартия и картон, 24 103 т -  стъкло, 18 003 т - пластмаса, 5064 т - метал и 7079 т - дървесина.
“За последните 5 години организацията отчита среден ръст на година от 5% на събраните и рециклирани отпадъци от опаковки”, съобщи изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев.
Според него едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента конкретна цел за алуминий не е поставяна, а има обща цел за рециклиране на отпадъци от метални опаковки. Според пакета “Кръгова икономика” целта е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 60% от този вид опаковки.
Европейската стратегия за опазване на планетата поставя много високи цели и за рециклиране на останалите видове опаковки - олекотяване на пластмасовите бутилки, в които до 2025г трябва да има 255 рециклируем материал - капачката да е прикрепена към бутилката и те заедно с етикета да са рециклируеми. А за капсулите за кафе, които са с алум. капачка и в които винаги има остатъчно кафе ще се въведе до 2020/21г. модулирана екотакса. 
От ЕК има и определени изисквания по отношение на разделното събиране на биологичните отпадъци, които ще станат задължителни за общините в страната.
“През следващите години са нужни сериозни инвестиции за изпълнение на целите, както реализацията на нови проекти за осигуряване на по-големи количества отпадъци за рециклиране. Такъв пилотен проект „Екопак България“ започна тази година - отпадъците от ХОРЕКА /хотели, ресторанти, кафенета/  и търговски обекти в избрани общини събираме и извозваме за наша сметка”, съобщи още той.
Темата за отговорността на всеки жител на планетата за нейното опазване става все по-актуална. От основаването си преди 15 години до днес „Екопак България“ приема за своя мисия екологичното възпитание от най-ранна детска възраст. Един от проектите за осъществяване на тази мисия е създаването на платформата “Рециклиращо училище. Учители за чиста природа” и разработването на безплатни методически указания и помагала за провеждане на еко час на класа от 1 до 12 -и клас. За 2018 г. към нея са се присъединили  178 учители от 107 училища в цялата страна”, подчерта Мариана Петкова, мениджър “Връзки с обществеността и комуникации”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар