петък, 6 февруари 2015 г.

БОРКОР също иска да бъде създаде електронна борса за лекарстваЗащото обществените поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия за болниците са
едно от слабите звена в здравната система, през което се извършват огромен брой нарушения и злоупотреби. Ето защо те трябва да бъдат заменени от електронна борса е записано в концепция на Центъра за противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС, известен още като БОРКОР. Според центъра основните нарушения се състоят най-често в умишлено разделяне на поръчки с оглед предотвратяване на обжалването. Други нарушения се правят при разглеждането на офертите, като липсва прозрачност и публичност, а методиката за търговете се определя неправилно. През 2014 г. са открити лечебни заведения, които са направили по близо 100 нарушения при провеждането на търгове, припомнят от БОРКОР.
Идеята е електронната борса да играе ролята на централно звено за обществени поръчки на лекарства. Борсата трябва да бъде създадена от МЗ. През нея на първо време трябва да се правят поръчките за лекарства за всички лечебни заведения, работещи по договор с НЗОК, а впоследствие да обхване обществените поръчки за лекарства за всички лечебни заведения и търговете за медицинските изделия, плащани с обществени средства. От центъра заявяват, че така ще бъдат елиминирани потенциалните корупционни практики и ще се намалят разходите на болниците за лекарства. Търговете ще се печелят по най-ниска цена, става ясно от концепцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар