петък, 6 февруари 2015 г.

Националната агенция по приходите и НЗОК ще дефинират профили на над 1.2 млн. българи, които не плащат здравни вноски.НАП ще се набележат и конкретни мерки към онези групи от населението, които не плащат здравните си вноски.
Целта на съвместната акция е да ограничи броя на здравно неосигурените българи. 
По последни данни здравната каса губи годишно около 500 млн. лв. от неплатени осигуровки. Не е ясно обаче какви са тези хора и дали живеят в страната или са в чужбина. За сега няма решение за конкретни наказателни мерки срещу хората, които не плащат вноските си за здраве.

Няма коментари:

Публикуване на коментар