вторник, 3 февруари 2015 г.

Ген. Стоян Тонев, председател на парламентарната Комисия по здравеопазване в 43-то НС: Не е нормално за 10 години Законът за здравето да е променян 84 пътиа винаги през юни и в края на всяка година НЗОК да отчита дефицит, който обикновено надхвърля 300 млн. лева. Не само по тази причина заедно с министър д-р Петър Москов и с
управителя на НЗОК д-р Румяна Тодорова ще се опитаме да дадем прагматичен израз на промените в здравеопазването.Приоритетите за министър Москов са електронното здравеопазване, спешната помощ и оценката за качеството на медицинската помощ в отделните етапи. За изпълнението на тези цели той има и моята пълна подкрепа, както и на депутатите от различни партии с отношение към медицината. Не става дума само за лекари, но и за икономисти и социални експерти.Друго, с което ще се занимава здравната комисия,е подобряването на работата на Спешната помощ.

Тук очаквам здравният министър да има основна роля и да предложи измененията, които според него ще направят Спешната помощ по-ефективна и по-добре снабдена с кадри.Ще се напишат такива изменения, според които здравната каса няма да бъде задължена да сключва договор с всяка новооткрита болница.Законодателни и организационни мерки трябва да се вземат също за стимулиране употребата на генерични лекарства. В ЕС на тях се падат 60% от публичните разходи за медикаменти, а у нас - 23 на сто.И нещо много важно - здравноосигурителните вноски законодателно трябва да бъдат оформени като договор между отделния пациент и НЗОК. А не осигуреният да се чувства като крепостен селянин и решенията за харченето на парите му да се взимат административно, а не според нуждите му. Това означава, че всеки, който плаща здравни вноски, ще има конкретен договор с конкретни показатели с НЗОК. Нещо повече - ще се опитаме да използваме практики най-вече от Холандия, Германия и Швейцария, при които част от солидарния модел да стане модел със собствена, индивидуална партида. Обикновено това съотношение между разделението на парите от здравната вноска в Европа е 70% за солидарния фонд, 30%-за индивидуалната партида.Здравноосигурителната вноска у нас е 8 на сто върху заплатата, като осигуровката се поделя в съотношение 60 към 40 между работодателя и работника. Ето тук е мястото да се направи разграничение.25% от парите от личното участие в здравната вноска ще отиват в индивидуалната партидна сметка на българина и той ще определя за какво да се харчат. Т.е. при заплата от 500 лв. за здраве се отделят 40 лв. От тях 24 лв. внася работодателят, а 16 лв. - работникът. Т.е. 25 % от 16-те лева, или 4 лева (10% от цялата здравна вноска), ще са само за пациента и ако той не ги ползва, ще му се натрупват, докато в един момент му потрябват. А при този служител, който се осигурява върху 1500 лв., всеки месец ще му се заделят по 12 лв., които ще са само за него. Той например може да реши да ги оползотвори за преглед, без да чака за направление, а останалите пари от вноската му ще отиват в националния солидарен фонд. В Германия ефектът от натрупването от личните партиди годишно е за 20 млрд. евро, надяваме се при нас да е около 50 млн. лв. Много важна подробност е, че осигуреният ще може да използва своята част от парите за лечение на някои от членовете на семейството -примерно за болното си дете или съпруга.След промените, които подготвяме, пациентът няма да плаща изцяло лечението си в санаториум, а 50% от него. Хората над 65 години пък няма да плащат нищо, за тях то ще е напълно безплатно. Ние с министър Москов искаме у нас да стане като във Франция, където и транспортът на пациента до лечебното заведение е покрит, но се надяваме до 2016 г. и това да направим. А работодателите активно да се включват в програмите за здравеопазване, тъй като те са най-заинтересовани служителите им да бъдат здрави.Ще гласуваме промяната, след като мине първото тримесечие на годината, т.е. през април 2015-а, а се очаква тя да влезе в сила от средата на годината. Целта ни е да видим какво ще е натрупването на средства от осигуровките за НЗОК.Министърът е оптимист и смята, че промяната може да се реализира за година-година и половина, а аз съм песимист и ми се струва, че ако го направим по време на 4-годишния мандат, ще бъдем отличници.Надявам се 2015 г. да бъде по-добра, особено за лечение по специалностите педиатрия, АГ и гериатрия - грижите за възрастните хора. В тези сектори сме длъжници както на нашите деца, така и на родителите ни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар