сряда, 4 февруари 2015 г.

БГФармА няма официална информация за подготвяно споразумение между МЗ и фармацевтичната индустрияВъв връзка с тиражираната в публичното пространство информация за подготовка и подписване на споразумение между МЗ и фармацевтичната индустрия насочено към
контролиране на разхода в НЗОК за лекарства, заявяваме че БГФармА не е уведомена официално за подобна инициатива и не е получила предложение под никаква форма за участие в изработването на подобен документ.
БГФармА се обърна с писмо до МЗ включващо молба за предоставяне на проект за текст на споразумение с фармацевтичната индустрия ако такъв съществува, както и желание за участие във всички формати, свързани с по-нататъшната работа по документа.
В допълнение на това бихме искали да посочим, че генеричните медикаменти не са свързани по никакъв начин с дефицита  в бюджета на НЗОК и че ръстът на разходите се дължи основно на иновативни лекарствени продукти в определени INN групи. Това означава, че основната страна, отговорна за поемане на ангажимент към държавата относно контролиране на разходите на НЗОК за лекарства са производителите на оригинални продукти.
Също така, много съществен е и въпросът за въвеждане на нормативно задължение за НЗОК да предоставя ежемесечни публични отчети за разходите за медикаменти най-малко по INN групи. Такова изискване е необходимо да бъде включено и в съответното споразумение, за което става дума по-горе.
БГФармА e представителна асоциация на генеричните фармацевтични производители и е член на Европейската Генерична Асоциация (ЕГА) в Брюксел. Членовете на БГФармА са компании, които са сред най-големите данъкоплатци в България и света и осигуряват над 15 000 работни места в страната, което е 10% от общия брой заети в генеричната индустрия на територията на ЕС, в която работят 150 000 души.  Икономиите, които здравните бюджети на европейските държави реализират благодарение на генеричните лекарства възлизат на повече от 35 милиарда евро всяка година.

УС на БГФармА

Няма коментари:

Публикуване на коментар