вторник, 3 февруари 2015 г.

Стена на срама очаква всички фирми в страната, които не плащат на своите служители здравни осигуровки


За тях ще има публичен регистър, за да се знае във всеки един момент какво е фактическото положение с осигуряването на българските граждани, поясни  зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.
Стена на срама, в която ще се вписват всички фирми и работодатели, които не са плащали и не плащат здравни осигуровки на своите работници и служители, ще бъде направена на сайта на Националната агенция за приходите или на електронната страница на Националния здравноосигурителен институт. Възможно е уличаващият списък да бъде качен и на сайта на НЗОК.
Сега практиката е, ако работодател не е внасял дължимите осигуровки за своя служител, служителят да се счита за неосигурен, но тъй като това не става по негова вина, не му се прекъсват здравноосигурителните права. Така на него му се оказват медицински услуги, но трудно НЗОК може да намери механизъм, за да му бъдат изискани, коментираха финансови експерти. Освен това неизрядните работодатели сега се криели зад т. нар. „търговска тайна”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар