вторник, 3 февруари 2015 г.

Център за спешна медицинска помощ ще бъде изграден в двора на МБАЛ - Бургас.


Зам.-министрите д-р Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков са поискали официално от Община Бургас да бъде предоставено петно за строеж, на нова ултрамодерна сграда за Център по
спешна медицинска помощ, в района на МБАЛ - Бургас.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 297 632, 52 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 484 720, 33 лв.; национално съфинансиране в размер на 812 912, 19 лв.С изграждането на нова сграда за ЦСМП ще бъде разрешен дългогодишен проблем, свързан с множеството му премествания и отдалечеността на екипите от ръководството и администрацията.
„Още две линейки влизат в Спешната помощ през април. Проведена е тръжната процедура, предстои само да бъдат доставени. Това, което ние сме заложили в нашата програма е всяка година 20% от транспортните средства на спешната помощ да бъдат обновявани, за да нямаме стари линейки, свързани с дооборудване. Лично аз не съм виждал досега друг Център за спешна медицинска помощ, който екипите да са на едно място, а ръководството и администрацията на 3 километра от тях. Не знам за друг център за спешна медицинска помощ, който да е местен 5 пъти, откакто е създаден като този в Бургас", отбеляза с възмущение д-р Шарков. Той посочи, че през следващия програмен период 2014-2020 МЗ ще получи 85 млн. евро по програма „Региони в растеж".
Предстои болницата в Бургас да получи нова, съвременна апаратура. Очаква се тя да пристигне в болницата най-късно до октомври тази година.
„Доволен съм от това, което видях. Скенерът, ядрено-магнитният резонанс вече се използват от жителите на Бургас и региона. По проекта са останали средства, с които ще бъде закупена допълнителна апаратура - дигитален мамограф и лапароскопска система за гинекологично приложение", съобщи Персенски.
Зам.-министрите се ангажираха да съдействат и за друг важен проект на МБАЛ Бургас - Отделението по трансфузионна хематология (кръвен център). Последното не е ремонтирано от 40 години.
Към момента по проекта в МБАЛ - Бургас е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16-срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп); дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб и т.н. Крайният срок за приключване на проекта е 8 октомври 2015.Няма коментари:

Публикуване на коментар