петък, 6 февруари 2015 г.

263 576 лева, в подкрепа на 28 проекта, набра шестата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк – “Избери, за да помогнеш”Над 60% от даренията са за проекти от сферата здравеопазването

За целия 6 годишен период кампанията е подкрепила общо 166 проекта с над 2  млн. лева
в четирите основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование .
Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която за всяко дарение на служител добавя по още 100 лв. В кампанията има дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез  дарителски  SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.
“Избери, за да помогнеш” 2014 се проведе в периода октомври 2014 г. – януари 2015 г. и подкрепи 28 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. По време на шестата дарителска кампания, най-много средства събра проектът на УМБАЛСМ „Пирогов” за закупуване на анестезиологичен апарат  за операционна зала на детска травматология (40 968 лв.), следван от проекта на СБАЛАГ “Майчин дом” (32 522 лв.) и от проекта на Администрацията на Президента – „Българската Коледа“ (17 501 лв.)
“Тази година ясно се очерта тенденцията за повече външни дарения – близо 55 000 лв. Това е доказателство, че Дарителската кампания се развива и все повече хора извън банката имат доверие на нашата благотворителна платформа и я използват, за да правят свои лични дарения за подбраните от нас каузи”, коментира Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
В шестата дарителска инициатива “Избери, за да помогнеш” участие взеха 1775 служители на Групата Райфайзен в България, а общата сума набрана в тазгодишната кампани от банката и служителите й възлезе на 208 632 лв. От тях 73-ма служители са направили дарения за каузи по свой личен избор, които първоначално не са включени в списъка на кампанията, като набраните средства за трите проекта по предложение на тези служители възлизат на 9 545 лв.
Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен и след публичното отчитане на резултатите от “Избери, за да помогнеш”, като на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар