петък, 19 октомври 2018 г.

Проект RADAR – оценка и мерки за намаляване на риска по пътищата по критерии "Пътна безопасност“. Визия за по-добра безопасностТова бе темата на семинара организиран от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, МВР и Съюза на българските журналисти.
Участващите в него, представители на браншови организации, МВР и медии,
се запознаха с проект RADAR – „Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион“, който бе представен от д-р Николай Иванов, председател на Българската браншова организация по пътна безопасност. Инж. Росица Спасова представи необходимите отдити и инспекции, които трябва да се правят преди пътищата да бъдат пуснати в експлоатация.
Инж. Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението по пътищата, акцентира върху значимостта на пътната безопасност и „Визия Нула“. За пореден път той подчерта, че най-много са загиналите деца и възрастни в автомобилите на своите близки. Отново апелира, че шофьорите трябва да бъдат стреснати, посредством санкции, за да се замислят, че убиват свои близки с безразсъдното си шофиране.По време на семинара бяха представени и инвестиционните планове за по-сигурни пътища в страната, а стряскаща информация за пътнотранспортните произшествия за периода от 1 януари до 30 септември 2018 г. представи Комисар Росен Рапчев, началникотдел “Пътна полиция” към Главна дирекция.“ Присъстващите бяха запознати от Николай Васков, Камен Кичев, д-р Николай Иванов с новите видове пътна маркировка с перли, пътни знаци и табели, както и новите пътно-ограничителни системи, които удържат транспортните средства и спасяват живота на хората. А интелигентни транспортни системи и Географски информационни системи говориха Георги Тодоров и инж. Калин Калчев.
На семинара присъства и изпълнителният директор на ДАИ Бойко Рановски, който сподели, че е крайно наложително да има по-строг контрол над провеждането на шофьорските курсове и изпити и прекратяването на порочните практики за купуването на книжки.
В дискусията участващите в семинара се обединиха около тезата, че за да се намалят катастрофите по пътищата трябва да се обединят усилията на всички институции за безопасна инфраструктура в страната, да се повиши информираността на родители и деца, а шофьорите да бъдат по-отговорни към своето здраве и живот и към това на пътниците в техните превозни средства. При всяко увеличение на скоростта, неправилно изпреварване или друго нарушение на пътя да имат винаги едно на ум, какво ги очаква, при евентуално ПТП – живот като инвалиди или фатален край т.е. летален изход.


Няма коментари:

Публикуване на коментар