четвъртък, 18 октомври 2018 г.

„Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Р. България” до края на ноември ще бъде представена в 11 града


На 19.10.2018 г. в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“, гр. Бургас, се проведе една от десетте кръгли маси, част от кампанията за популяризиране на „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България” - програма на МЗ. Партньори по програмата са Министерството на образованието и науката и Българският зъболекарски съюз (БЗС).
По своята същност тази Програма е уникална не само за България, но и за всички страни на територията на Европа. Нейната реализация и постигнати резултати имат пряко отношение към оралното и цялостното здраве на нашите деца. Базирана на конкретни данни от изследвания, извършени дейности и анализирани резултати, Програмата представлява стабилна основа за изграждане на навици, действия и цялостна философия, отнасящи се до здравни норми и поведение.
Кампанията има за цел да повиши познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания и здравето на детските зъбки. Ще бъдат изнесени беседи и практически обучения на родителите, учителите, медицинските специалисти значимостта на оралното здраве и методите и средствата за профилактика заболяванията на устата.
На Кръглата маса, организирана специално за обществеността на гр. Бургас и областта присъстваха д-р Николай Шарков, председател на БЗС и председател на Националния координационен съвет на Програмата, д-р Борислав Миланов, главен секретар на БЗС, д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС, д-р Виктория Жекова, ръководител на кампанията за поставяне на силанти, която е част от Програмата, д-р Малинка Янакиева, регионален координатор на Програмата, ръководството на районна колегия на БЗС – Бургас – д-р София Буджева, председател, д-р Богдан Димитров, и др.
Официални гости на събитието бяха: д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет на гр. Бургас, д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ, Бургас, д-р Стефко Георгиев - директор РЗОК, Бургас, г-жа Мариана Динева – гл.експерт координация и административен контрол на област Бургас, г-жа Таня Колева – ст.експерт по Природни науки и екология, РУО Бургас и др.
Кръглата маса уважиха  директори на училища и детски градини, учители, възпитатели, родители, медицински специалисти, лекари по дентална медицина и други, участващи в обучението и възпитанието на децата, както и представители на медиите.
Популяризиране на Програмата ще продължи до края на месец ноември като ще бъдат обхванати градовете Сливен, Кърджали, Смолян, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Монтана, Видин, Враца и София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар