понеделник, 15 ноември 2010 г.

Първа инвестиционна банка вече е собственик на контролния дял в "Здравноосигурителна каса Фи Хелт"

През август ПИБ купи 2 % от капитала на фонда, чието име тогава беше "Здравноосигурителна каса Прайм Хелт". Делът й е достигнал 57.1% след увеличение на капитала до 5 млн. лв. Фондът беше учреден преди две години и половина от строителния предприемач Дора Праматарова. Дружеството е с 1.6% пазарен дял, или 475 хил. лв. премии за първите осем месеца на 2010 г..

Няма коментари:

Публикуване на коментар