вторник, 16 ноември 2010 г.

България ще получи 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването

Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ получи положителна оценка от комисията по Оперативна програма „Регионално развитие” и България ще получи 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването.
Средствата ще бъдат изразходвани за развитие и подобряване на достъпа до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД).
13 са болниците в страната (Таблица 1), които ще кандидатстват за средства за развитие на онкологичното лечение. Три от тях ще обслужват населението на национално ниво, а останалите 10 на областно. Лечебните заведения са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др.
За лечебните заведения с национална значимост са предвидени 63 500 000 лв., а за десетте областни центъра - 73 500 000 лв.
Средства са предназначени за апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания като за националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати като линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. В една от тези болници ще се произвеждат и  изотопи за онкологична диагностика. За регионалните центрове е предвиден също така и пакет от 13 апарата между които са дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитни резонанси, рентгени, интегрирани лабораторни системи и други.
Регионалните и националните центрове ще бъдат свързани с мрежа за обмен на медицински данни, за да се улесни достъпа на диагностицираните пациенти до лъчелечението на регионално ниво. Апаратурата за всяка болница е подбрана според наличността в съответното лечебно заведение и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия. Предстои да се подадат и проектите на останалите 7 болници.
След разглеждането им ще започне и усвояването на средствата. Очаква се това да стане до края на 2012 г.
В Средносрочната рамкова инвестиционна програма се предвиждат 10 млн. лв. за финансиране на де-институционализирането на домовете за деца 0-3 години, с които ще се преструктурират домовете в Пазарджик, Кюстендил, Русе, Перник, София, Пловдив, Търговище, Монтана, Габрово. Те са избрани според наличността на услуги в общността, брой настанени деца, профил на децата, сграден фонд и др. Средствата ще се използват за ремонтирането на сградите на домовете, в които ще се предоставят нови услуги за децата след извеждането им в семейна среда. Ще се създадат дневни центрове. Там родителите на децата ще могат да ги оставят сутринта и да ги вземат вечер, като през деня за тях ще се грижат педагози и медицински специалисти. В сградите на домовете ще се разкрият и здравни кабинети за безплатни консултации на децата и майките им. Освен това ще се създадат жилища за децата с увреждания, които не са получили шанс за връщане в биологичното им семейство или осиновяване. В тях ще живеят не повече от 8 деца, като в една стая ще бъдат настанени по две. Допълнителни 16 млн. лв. от ОП „Развитие на Човешки Ресурси” ще се използват за анализ на нуждите на децата, обучение на персонала и други.
 Таблица 1
В северозападен регион-МБАЛ Монтана, УМБАЛ Плевен
В северен зентрален регион -МБАЛ В. Търново, МБАЛ Русе
В североизточен регион-УМБАЛ Варна 
В югоизточен регион- МБАЛ Бургас, МБАЛ Сливен
В южен централен регион -УМБАЛ Пловдив, МБАЛ Кърджали, МБАЛ Смолян
В югозападен регион-СБАЛО София, УМБАЛ Александровска София, МБАЛ БлагоевградНяма коментари:

Публикуване на коментар