петък, 3 ноември 2017 г.

Световната хепатитна общност се обедини около елиминирането на хепатит C до 2030 г.Приключва Световната хепатитна конференция на високо равнище в Сао Паоло, Бразилия. От българска страна представители бяха д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към МЗ, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и Силвана Лесидренска, председател на сдружение „Хепактив“.
Темата на Конференцията е: „Прилагане на Глобалната здравна стратегия за вирусен хепатит: Към елиминация на хепатита като обществена здравна заплаха“ (Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis (GHSS): Towards the elimination of hepatitis as a public health threat).
Конференцията представлява мащабно глобално събитие, което се провежда на всеки две години и цели насърчаване на прогреса в политиките на борбата с вирусните хепатити. Това е съвместна инициатива на Световната здравна организация и Световния хепатитен алианс, в сътрудничество с различни за всяка от срещите държави домакини.
В хода на събитието участниците се обединиха около идеята за елиминирането на хепатит C до 2030 г.
Конференцията ще приключи с приемането на Декларация от Сао Паоло в подкрепа на тези цели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар