вторник, 31 октомври 2017 г.

Правим Европа по-умна с подобрен прием на йод

Единна хармонизирана система за мониторинг на приема на йод в Европа има потенциала да преодолее негативните последици на йодния дефицит върху здравето, включително и когнитивните нарушения.
Иновативната платформа на проекта EUthyroid вече е на разположение в Медицинския университет в Грайфсвалд, Германия, координатор на паневропейската инициатива за елиминиране на йодния дефицит сред населението в Европа. Представители на България в проекта, в който участват общо 27 държави, са Медицинският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университетска болница „Лозенец“. Национален координатор на проекта е проф. д-р Людмила Иванова, дм. Европейският съюз финансира EUthyroid, чиято цел е създаване на мрежа за стандартизиран мониторинг на приема на йод от населението. Според Световната здравна организация (СЗО) мониторингът е от решаващо значение за трайно подобряване на приема на йод от европейското население.
Йодният дефицит е един от най-значимите рискови фактори за развитие на заболявания на щитовидната жлеза при възрастни и деца. При бременните и кърмещите жени потребността от йод е повишена, за да гарантира оптималното развитие на детето. По време на бременност недостигът на йод може да доведе до умствена изостаналост и когнитивни нарушения вследствие на анормално развитие на мозъка. Йодният дефицит е водеща причина за появата на предотвратимите мозъчни увреждания в света. От години СЗО предупреждава за съществуване на йоден дефицит в Европа, което поставя европейците в риск от последиците от недостига на йод.
Една от основните задачи на EUthyroid е разработването на стандартизиран инструментариум за мониторинг на йодния прием. EUthyroid пусна в действие подробна обучителна платформа за мониторинг.
Платформата съдържа: стандартизирани анкети за социално-икономическия статус на деца и възрастни на няколко европейски езика; видео с подробни инструкции за провеждане на ехографски преглед на щитовидната жлеза; онлайн обучителен модул, който дава възможност получените ехографски изображения на щитовидната жлеза да бъдат оценени спрямо установените стандарти; подробни инструкции за планиране на проучванията – събиране на биологични проби, обработка и анализ на йод в урината и размер на щитовидната жлеза. В рамките на проекта в Хелзинки, Финландия, бе създадена референтна EUthyroid лаборатория за външен качествен контрол на анализите на йод.

Няма коментари:

Публикуване на коментар