неделя, 29 октомври 2017 г.

Д-р ик.н. Николай Иванов: Средствата влагани в пътна безопасност не са разход, а инвестицияПо думите на председателя на българската браншова асоциация по пътна безопасност, по време на семинар на тема Към Визия Нула жертви от ПТП“, е необходима силна политическа воля и разбиране от страна на централната и местната власти, че направените капитални вложения в пътна безопасност са инвестиция, а не разход.
Според изчисления на експерти средствата, които се влагат в пътна безопасност се възвръщат от 5-7 пъти още на първата година под формата на спестени пари от лечение и изплатени обезщетения на жертви и пострадали от ПТП.
Ето защо пътната безопасност е необходимо да стане приоритет. Трябва  да се засилят отговорностите на институциите, обучението на подрастващите и обществото да осъзнае, че човешкият живот и здравето са най-важни, и че отговорността за безопасността на движението по пътищата e споделена между участниците в движението, проектантите и строителите на пътища, пътните агенции, производителите на автомобили и пр., т.е. между всички, които са пряко или косвено включени в движението по пътищата.
Защото статистиката на МВР за жертвите и пострадалите от ПТП всяка година е доста тъжна.
Необходимо е преглед и актуализация на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р. България за периода 2011 - 2020 г., с оглед въвеждане на всички европейски и световни новости.
Необходимо е и приемане на Проект "Визия Нула жертви от ПТП" в унисон с приетата в Швеция през 1997 г., въз основа на подхода към нулева смъртност
--------
В основата на "Визия Нула", създаден преди 20 години в Швеция, стои принципа - никой не бива да загива или да бъде тежко нараняван при използване на пътната мрежа. Като политика концепцията е приложима на национално, регионално и локално ниво. Визия Нула е заложена в Бялата книга за транспорта на ЕС към хоризонт 2050 г. Тя е приета като политика по безопасност на движението в много европейски страни, и се прилага в много градове по света.

Няма коментари:

Публикуване на коментар