неделя, 29 октомври 2017 г.

НС на НЗОК прие рамката на бюджета на здравната каса за 2018 г

Предвидени са 3 859 978 000 лв. от здравноосигурителни приходи и трансфери от други институции. Чрез преразпредение на проектобюджета за 2018 г. са осигурени 7 млн. лв. повече към определените 200 млн.200 хил. лв. за ПИМП.
За дентална помощ се отпуска още 1 милн. лв., като общата сума, с която НЗОК ще закупи дентални дейности в полза на здравноосигурените, е 157 млн. лв. Увеличението на средствата спрямо 2017 г. е с 10 млн. лв. С тези средства НЗОК ще стартира програмата за зъбно протезиране, като заплати на денталните лекари дейностите, необходими за подготовка на пациентите за изработване и поставяне на зъбни протези. НЗОК няма правно основание да заплаща работата на зъботехниците за изработването на самите зъбни протези.
За СИМП средствата са - 222 300 000 лв., а за закупуване на дейности в болничната медицинска помощ планираните средства са 1 824 560 700 лв.
За лекарства за домашно лечение, медицински изделия и медицински храни за специални цели, напълно или частично заплащани от НЗОК, са заложени 1 млрд. лв.
Със свое Решение НС на НЗОК освободи от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” средства в размер на 38 840 000 лв., с които да се извършат здравноосигурителни плащания за лекарства и медицински изделия, прилагани в болничната помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар