вторник, 31 октомври 2017 г.

Световноизвестен куратор от Tate Modern Лондон за първи път в България


Кураторът Изабела Мейдмънт ще гостува с лекция в рамките на наложилата се у нас образователна платформа “Въведение в съвременното изкуство” на фондация „Отворени изкуства“ и галерия „SARIEV Contemporary“.
В рамките на четирите лекции, обединени под темата -  "100 години изкуство на действието. Живото изкуство между сценичното и реалното", ще бъде представен анализa на четирима експерти с дългогодишен опит и разностранен досег с изкуството на пърформaнса.
Модератор ще бъде кураторът Вера Млечевска. Гост-лекторите Изабела Мейдмънт, Ани Васева - режисьор, Снежанка Михайлова - философ и Албена Михайлова - един от първите пърформанс артисти у нас, ще хвърлят светлина не само върху историята и развитието на пърформaнса, но и ще дискутират неговото място извън сцената.
Мейдмънт ще говори за изключително интересната и дискутирана в момента тема в световен план за откупките на пърформанс арт и за колекционирането му под формата на документ, реквизит или друг фрагмент от изпълнението на живо. Тя е съ-куратор на платформата Tate Live, предназначена за експерименти и изпълнения на живо в т.нар. резервоари (Tanks) на Tate.
На 11 ноември режисьорът Ани Васева ще представи лекция „Парадоскът на пърформанса“, като ще обърне внимание на различни прочити между театралната традиция и разгръщането на пърформанса във визуалното изкуство.
Снежанка Михайлова ще разгледа две привидно несъвместими произведения в лекцията си „Вътрешна сцена. Бележки за връзката между пърформанс и книга“ на 18 ноември.
В последната лекция на 25 ноември, една от първите български художнички, които прилагат пърфомативни практики паралелно с други медии - Албена Михайлова, ще ни върне назад във времето, като представи с архивни материали собствения си опит, влияния и интереси от края на 80-те и началото на 90-те, преплитащи се с пърформативни практики.
Четирите лекции са със свободен вход и ще се провеждат всяка събота на месец ноември от 17:00 часа в Софисйка градска художествена галерия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар