неделя, 29 октомври 2017 г.

Персонализираната медицина е бъдещето в лечението на ревматичните заболяванияБиологичното лечение е високоефективно и може да спре хода на заболяването

„Бъдещето на ревматичните заболявания е в персонализираната медицина“ – това заяви проф. Рашо Рашков, национален консултант по ревматология на дискусията, която се проведе в Народното събрание, по време на заседание на Комисия по здравеопазването. Той подчерта, че новите молекули са все още скъпи, но навлизането на все повече от тях ще доведе и до спад в цената и по-важното – по-големият избор ще доведе до задоволяване нуждите на все повече пациенти и ще даде възможност за прилагането на персонализиран подход.
По неофициални данни се приема, че разпространението на ревматоидните заболявания в България е около 0,55-0,8%, като за съжаление точна статистика няма.
Поставянето на навременна и точна диагноза е ключово за лечението на пациента, тъй като ранното лечение гарантира много по-добри дългосрочни резултати.
Целите на лечението са не само да се облекчат болките и да се спре прогресията на заболяването, но и пациентите да бъдат върнати към пълноценен начин на живот.
Всички участници в дискусията се обединиха около идеята, че биологичните лекарства са пробив в лечението на ревматичните заболявания, имат висока ефективност и силно повлияват хода на заболяването, като при голяма част от пациентите водят до ремисия. Специалистите отчетоха, че както при всички лекарства, и при биологичните могат да се наблюдават странични ефекти, както и резистентни пациенти, но ползите многократно надвишават рисковете. Те се обединиха и около идеята за лечение чрез комплексен подход, с цел осигуряването на пълноценна грижа за болния.
Проучване сред 300 пациенти с ревматични заболявания беше представено от Николай Недялков от Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Целта на изследването е да се установят основните предизвикателства, пред които са изправени пациентите с ревматични заболявания; да се изследва отношението им към провежданото лечение, както и нагласите на пациентите към периодичните прегледи, на които подлежат.
Над 75% от участниците в проучването посочват, че състоянието им се подобрява. Над половината от изследваните са заявили, че не се е наложило да напуснат работа. Около 2/3 от анкетираните са сменили терапията си (от базова към биологична), като сред основните причини за това е изтъкната липсата на подобрение и изчерпване действието на терапията.
Над 80% от пациентите посочват, че считат биологичното лечение, на което са преминали, за по-добро от предишните терапии, на които са били подложени. Необходимостта от провеждане на периодични прегледи също има високи резултати – над 86% от изследваните посочват, че периодичните прегледи помагат за проследяване и контролиране на състоянието им.
Дискусията приключи с препоръки, които пациентските организации отправиха: за профилактика, подобряване на ранната диагностика, навременното лечение на ревматичните заболявания, усъвършенстване на процедурите и нормативната уредба и др.


Няма коментари:

Публикуване на коментар