четвъртък, 7 март 2019 г.

Български и английски учени представиха иновативни изследвания за изкуствения интелект


Събитието се проведе в рамките на проект “Science²“ и е част от паневропейската кампания на ERC = Science² на Европейския изследователски съвет (ERC)

В рамките на два дни учени от България и Великобритания представиха иновативни изследвания за изкуствения интелект (AI) на специална работна дискусия и демонстрации на тема „Наука за изкуствения интелект и роботи в България“. Събитието се проведе в рамките на проект “Science²“. Той се изпълнява от Център за изследвания и анализи (ЦИА) чрез европейската рамкова програма „Хоризонт 2020“ и е част от паневропейската кампания на ERC = Science² на Европейския изследователски съвет (ERC).
В първия ден се състояха лекции, свързани с програмирането, конструирането и ползите от роботиката – как се въвежда изкуствен интелект в икономическия и социален живот, как той може да подобри човешкото здраве и какви са процесите на създаване и въвеждане на различни технологии, системи за сигурност и др., като част от технологичното развитие на обществото. По време на втория ден от работната дискусия, участниците се запознаха с предимствата на носещите, микро и нано роботи.
В програмата се помести и изложбата ScienceSquared с мултимедийно съдържание в областта на AI и роботите. Участниците получиха допълнително информация за Европейския Научен Съвет (ЕСН) и възможностите за финансиране на научни проекти. Специален гост-лектор бе проф. д-р Стоян Смуков, изпълнил успешно проект и получил финансовата подкрепа на ЕСН. Работната дискусия се организира от Център за анализи и изследвания в партньорство с Технически университет – София и Институт по механика към БАН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар