четвъртък, 7 март 2019 г.

Регионалния форум на ЕБВР се проведе във Варна и Бургас


Програмата “Подкрепа за малкия бизнес” подпомогна 30 български компании, други 20 чакат одобрение

Мирослав Стоянов, мениджър на програмата в България представи предимствата и на регионален форум, проведен във Варна - „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“, който събра над 120 бизнесмени от региона.
На събитието и в двата града присъстваха директорът на ЕБВР за България Лариса Манастърли, старши банкер на банката Светлин Писленски, зам.- изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Яна Топалова, представители на Министерството на икономиката. Форумът бе организиран от ЕБВР в партньорство с икономическото министерство, ИАНМСП и общините Варна и Бургас.
При откриването на форума зам.кметът на Варна Пейчо Пейчев изрази задоволство от отличното партньорство с ЕБВР и подчерта, че с подкрепа на банката се реализират стратегически проекти в морския град. Той изрази също така и надежда, че банката и в бъдеще ще вижда в община Варна надежден партньор и, че ще подкрепи местни фирми, за да се развиват и да подобряват бизнес средата.
В Бургас форумът събра над 60 бизнесмени от региона. В краткото си експозе зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев разказа за дългогодишния опит на общината в партньорството с ЕБВР. Той прикани компаниите от региона да бъдат активни и да  се възползват от предимствата на програмата на банката за подкрепа на малкия бизнес. “Ние сме достъпни за бизнеса като администрация и се надяваме да имаме нови проекти за развитие на бизнес средата”, заяви той.
По думите на Стоянов - ръстът на оборота, подобрената производителност и разкриването на нови работни места са най-честият резултат от програмата "Подкрепа за малкия бизнес".Проучване сред компаниите, реализирали проект по програмата, сочи, че година по-късно 68% повишават стокооборота си средно с 30%, 56% подобряват производителността си средно с 26%, а 51% увеличават персонала си с 23% за същия период. За година у нас са одобрени 30 проекта, 20 други са в процес на разглеждане, съобщи той.
Стана ясно, че за да бъдат одобрени, компаниите, които кандидатстват, трябва да са частни, български, да имат годишен оборот до 50 млн. евро и балансово число до 43 млн. евро и под 250 служители. Изисква се и поне двугодишна бизнес история. Програмата работи с компании в почти всички сектори с изключение на военната дейност и производство, тютюн, хазарт и финансови услуги.
Представители на Министерството на икономиката запознаха присъстващите с възможностите за подкрепа на малките и средните предприятия чрез програмите на Европейския съюз, мерките на ИАНМСП.

Следващият информационен форум по програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР ще се проведат в Стара Загора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар