петък, 16 ноември 2018 г.

Защо европейците предпочитат хомеопатията?


Този комплементарен лечебен метод (дълготрайно положително въздействие върху организма и строго индивидуалния подход при лечение) е харесван не само в Европа, но и в целия свят от пациенти и лекари.
В Здравен мониторинг, направен в Германия (проучване на фондация Бертелсман, 2014 г.) над 80% от анкетираните са отбелязали, че общото им здравословно и психическо състояние са се подобрили, а здравословните им проблеми са получили облекчение благодарение на хомеопатията. Тази субективна оценка се подкрепя от голям брой международни клинични проучвания, с клинично значими резултати, доказващи облекчаването на болестните симптоми и подобреното качество на живот на пациентите след прилагане на хомеопатично лечение. Други изследвания документират значителното намаляване на употребата на конвенционални медикаменти, когато се използва хомеопатична терапия например 50% по-малко прием на антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища.
Хомеопатията е харесвана повече от всякога и в Австрия. Проведена в началото на 2018 г. анкета показва, че над 70% от австрийците вярват в нейната ефективност, над 60% я използват и препоръчват на болен приятел или човек от семейството си. А над 88% смятат, че хомеопатията и конвенционалната медицина би трябвало да вървят ръка за ръка. Такива са и препоръките на СЗО, чиято стратегия за 2014-2023 г. стимулира по-добрата интеграция на хомеопатията и останалите комплементарни терапии в здравеопазването, както и по-доброто им взаимодействие с конвенционалната медицина.
Вече има успешни примери за подобно ефективно взаимодействие в създадени центрове по интегративна медицина, както и болници, в които е интегрирана хомеопатичната терапия в Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Великобритания и др.
За първа болница от интегративен тип у нас може да се посочи сливенската МБАЛ
”Х. Димитър”, където с голям успех вече се интегрират хомеопатията и Шуслеровата терапия като допълнителен лечебен метод. От 2017 г. хомеопатично лечение се въвежда и в отделението по нервни болести при диагнози като травми, инсулти, парализи, тикове, главоболие, неврози, периферен болков синдром, депресии, вертижен синдром и др. Нерядко се налага с хомеопатия да се лекуват алергични реакции и нежелани странични ефекти на конвенционални медикаменти, съобщиха организаторите на Международния хомеопатичен симпозиум.


Няма коментари:

Публикуване на коментар