сряда, 14 ноември 2018 г.

Без ефективни антибиотици успехът на сериозна операция или химиотерапия при различни видове рак ще бъде компрометиран


Антибиотичната резистентност (АР) застрашава ефективната превенция и лечението на все повече инфекции, причинени от бактерии, паразити, вируси и гъбички. АР е все по-сериозна заплаха за общественото здравеопазване в цял свят, която изисква действия на всички нива и в правителствените сектори, и в обществото като цяло.
Без ефективни антибиотици успехът на сериозна операция или химиотерапия при различни видове рак ще бъде компрометиран.
Цената на здравеопазването за пациенти с резистентни инфекции става все по- висока, спрямо тези с нерезистентни инфекции, поради по-продължително боледуване, извършването на допълнителни тестове и приемането на по-скъпи лекарства.
Антибиотичната резистентност присъства във всяка страна по света.
Пациентите с инфекции, причинени от резистентни към лекарства бактерии са изложени на повишен риск от по-лоши клинични резултати, дори смърт. Те консумират повече ресурси от здравеопазване, отколкото пациенти, инфектирани с нерезистентни щамове на същите бактерии.
Резистентността при Klebsiella pneumoniae - често срещани чревни бактерии, които могат да причинят животозастрашаващи инфекции, третиращи се чрез карбапенеми антибиотици (структурно сродни с пеницилините), вече е налична във всички региона по света. Този вид бактерии са една от основните причини за болнични инфекции като пневмония, инфекции на кръвообращението, инфекции при новоредени и пациенти, нуждаещи се от интензивна грижа. В някои държави карбапенеми антибиотиците не действат при повече от половината от хората, лекувани за инфекции с Klebsiella pneumoniae, поради придобитата им вече резистентност.
Друг вид широко разпространена резистентност е тази на бактерията Escherichia coli към най-често използваните лекарства за лечение на инфекции на пикочните пътища (флуорохинолони антибиотици). Има много страни по света, където това лечение вече е неефективно при повече от половината пациенти.
Неуспехът от лечението на гонорея чрез трето поколение цефалоспоринови антибиотици е потвърден в поне 10 държави - Австралия, Австрия, Канада, Франция, Япония, Норвегия, Словения, Южна Африка, Швеция, Великобритания.
СЗО наскоро актуализира насоките за лечение на гонореята, за да адресира все по-разпространяващата се резистентност. Новите насоки на СЗО не препоръчват хинолони (клас антибиотици) поради високите нива на резистентност. Освен това бяха актуализирани и насоките за лечение на хламидиални инфекции и сифилис.
Резистентността на лекарства от първа линия за лечение на инфекции, причинени от бактерията Staphlylococcus aureus - често срещана причина за тежки инфекции в здравни заведения и населението, също е широко разпространена. Хората с метицилин-резистентен стафилокок се оценяват с 64% по-голяма вероятност да умрат спрямо хора с нерезистентна форма на инфекцията.
Колистин е последното решение за антибиотично лечение при животозастрашаващи инфекции, причинени от бактерията Enterobacteriaceae, които са устойчиви на карбапенеми антибиотици. Резистентността към колистин наскоро бе открита в няколко страни и региони, което прави инфекциите, причинени от такива бактерии, непоносими.
През 2016 г. 490 000 души в световен мащаб са развили мултирезистентна туберкулоза. Също така, резистентността на бактериите към определени антибиотици усложнява и борбата с по-сериозни заболявания като HIV, малария и грип.

Няма коментари:

Публикуване на коментар