петък, 8 октомври 2010 г.

Правителството и Българският лекарски съюз подписаха съвместно споразумение за финансирането и реформирането на здравния сектор

Законопроектът за бюджет на НЗОК за 2011г. година ще предвижда разходна част не по-ниска от приходната. За това се договориха правителството и представители на Българския лекарски съюз, които подписаха съвместно Споразумение относно финансирането и реформата на системата. Размерът на здравноосигурителната вноска през следващата година ще се запази на 8%.
-С тези промени реално средствата за здраве ще бъдат увеличени с около 600 млн. лв., съобщи министър-председателят Бойко Борисов. Той увери, че законодателните изменения, необходими за реализирането на договореностите ще бъдат стартирани в най-кратки срокове.

Председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов съобщи, че предвидените за 15 октомври 2010г. протести в системата на здравеопазването се отменят.

Подписи под споразумението сложиха също вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, новият министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов и директорът на НЗОК д-р Нели Нешева.
Пълният  текст на споразумението  гласи:
СЪВМЕСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, 6.10.2010 г. двете страни се споразумяха за следното:
1.  Гарантиране, изплащане на всички
суми,  дължими от НЗОК и МЗ към изпълнителите на медицинска помощ,
както следва:
-   средствата от 65 млн. лв. за м. март, април и май 2010 г. - до 6 октомври
-   средствата за м. юни и юли от 60 млн. - до м. януари 2011г.
-   средствата, дължими от МЗ след преразглеждане на ангажиментите на МЗ и НЗОК във  връзка с прехвърляне на дейности към НЗОК.
2.  Утвърждаване на трипартитния модел на управление на НЗОК след промени в ЗЗО и при спазване на квотния принцип. Изважда  се  от  състава  на Надзорния  съвет  зам.  министърът на финансите

3.  Запазва се здравноосигурителната вноска в размер на 8%.
4.  Бюджетът  на  НЗОК  се  приема  с  разходна  част,  не  по-ниска от приходната и се гарантира ползването му единствено и само за здравни осигурителни плащания от НЗОК, както и други дейности заплащани от последната.
5. Във връзка със ангажиментите от предходната точка и в резултат на осигуряването на значително нарастване на разходите за финансиране на здравната система, наличните средства към 31.12.2010 г. по сметки на НЗОК се прехвърлят по сметки на  републиканския бюджет.

6. Регулацията на медицинските дейности се изработва и приема от НЗОК и БЛС по съвместна методика, като водещ е принципът на медицинската целесъобразност.
(Примерно - въвеждане на прогнозни бюджети за ЛЗ за БП)
Предложението да се включи в НРД-2011.
7.  Да се внесе изменение и допълнение в Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО), с цел приемане на 1-годишно действие на НРД 2011.
По-продължителен срок от 1 година на НРД да се утвърди след приемане
на мерките за реформа.

8.       До края на годината НЗОК се задължава да изплаща на изпълнителите на   медицинска   помощ   изработените   и   договорени   суми, съгласно сроковете, посочени в НРД.


9.       Приемане   на   Закона   за   правата и задълженията   на   пациентите.
Срок - края 2011 г.
10.  Регламентиране със законови норми /или Наредба/ статута на лекарите-
специализанти, с оглед създаване на нормални условия за придобиване на
специалност.
Срок - края 2011 г.
·        Текстовете, касаещи НРД се отнасят и за Български зъболекарски съюз.
ЗАМ.МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
СИМЕОН ДЯНКОВЗА
БЛС
Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС


ЗА МЗ:
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НЗОК - УПРАВИТЕЛ
Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА
                       

ГАРАНТ                   
МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВНяма коментари:

Публикуване на коментар