петък, 5 октомври 2018 г.

Неправителственият сектор: ХИВ не е смъртна присъда - изследвайте се!


- Към 31 юли 2018 г. общо 1 430 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 334 (93%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия;
-В световен мащаб има 4 основни предизвикателства по отношение на борбата с ХИВ: подобряване и увеличаване на тестването и диагностиката, осигуряване на по-добър достъп до лечение, осигуряване на вирусен контрол при лекуваните и справяне с продължаващата стигма спрямо ХИВ-позитивните;
-Ключова роля в преодоляването на всички предизвикателства по отношение на ХИВ у нас имат неправителствените организации.

В първия ЛГБТИ общностен център в България Rainbow Hub се проведе специално събитие на тема Да говорим открито за ХИВ“. Организатори на проявата са Фондация „Глас“ и ГлаксоСмитКлайн, с участието на Сдружение “Здраве без граници“, Checkpoint София Център за Сексуално Здраве, НПО, Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация Сингъл Степ.
Целта на събитието бе да се даде по-голяма гласност за проблемите на живеещите с ХИВ в България, да се очертаят основните предизвикателства в работата на неправителствените организации и ключовите им постижения до момента.
По данни на МЗ, към 31 юли 2018 г. ,общо 1 430 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 334 т.е. 93% от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. От началото на тази година са открити нови 161 ХИВ–серопозитивни. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Това е една от основните причини неправителственият и публичният сектори да работят съвместно за разкриването на нови, потвърдени от Националната референтна лаборатория по ХИВ и СПИН случаи. Тя е единствената в България, където по безспорен начин се доказва дали даден пациент е ХИВ-позитивен, или не.
По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в световен мащаб има 4 основни предизвикателства по отношение на борбата с ХИВ: подобряване и увеличаване на тестването и диагностиката, осигуряване на по-добър достъп до лечение, осигуряване на вирусен контрол при лекуваните и справяне с продължаващата стигма спрямо ХИВ-позитивните.
По време на форума бе отчетено, че България също трябва да се справи с тези предизвикателства. За целта страната ни вече е предприела редица мерки. Напълно безплатно са осигурени тестове за ХИВ/ СПИН. Въведена е комбинирана антиретровирусна лекарствена терапия, чрез която ХИВ се трансформира от почти сигурно фатално заболяване до управляемо хронично състояние. От 2016 г. пациентите в България имат възможност да започнат терапията си веднага, каквито са и препоръките на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS).
Ключова роля в преодоляването на всички предизвикателства по отношение на ХИВ у нас имат неправителствените организации, които работят пряко с една от най-големите рискови групи – мъжете, които правят секс с мъже.
Симеон Василев от Фондация „ГЛАС“ представи дейността на първия общностен ЛГБТИ център в България „Рейнбоу хъб, който е открит през април т. г. от фондациите „Глас“, Ресурсен център „Билитис“ и Младежко ЛГБТ сдружение „Действие“. Центърът разполага с библиотека и провежда редовни събития, дискусии и тематични срещи. Всеки месец в него се провеждат редовни сбирки на литературен и филмов клуб, на младежката група, групите за взаимопомощ на транс хора и интерсекс хора, както и на родители на ЛГБТ младежи.
Той коментира, че за първи път ЛГБТИ общността в София има пространство, към което се отнася с доверие и го припознава като свое сигурно и безопасно място. Това прави центъра и подходяща среда за провеждане на безплатно и анонимно тестване с орален тест, а при положителен резултат хората се насочва към Чекпойт София. Наред със стимулиране на тестването „Рейнбоу хъб“ си е поставил и задачата да повишава информираността сред ЛГБТИ младежите относно ХИВ, чрез включването на темата в редовната програма от събития и групи по интереси в Центъра. Част от информационните дейности се подкрепят от Телъс Интернешънъл и ГлаксоСмитКлайн България.
Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация „Действие“ отчете работата и успеха по Наредба 34 и по новото методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция. От м. август тази година в методическото указание фигурира официално признаване на научния консенсус относно това, че ХИВ-позитивен човек, придържащ се към своето лечение и редовно отчитащ неоткриваем вирусен товар, не може да предаде ХИВ на своите сексуални партньори (Неоткриваем=Непредаваем ХИВ). Тези хора могат да имат напълно нормален сексуален живот и не могат да заразяват партньорите си. Според нея сега е необходимо да започне прилагането на въведените чрез нормативни промени през август тази година 3-месечни рецепти за пациенти в стабилно състояние. Тя добави, че е необходимо да се осигурят и китове за вирусен товар, тъй като регулярното тестване за ХИВ е най-бързият начин за прекратяването на епидемията. По думите й е важно МЗ да въведе PrEP таблетка, която предпазва от ХИВ, защото тази преекспозиционна профилактика е налична в цяла Европа и е добре да бъде официално достъпна и за хората в България, които искат да се възползват от този метод на превенция.
Eлена Биринджиева, управител на CheckPoint София – Център за сексуално здраве, представи дейностите на единствения в страната здравен център, ръководен от неправителствена организация, който подкрепя гей общността. Тя подчерта, че съвместно  с партньорите им от фондация „И“ прекъсват пътя на ХИВ - от безплатното и анонимно изследване, през придружаването при положителен резултат, до стартиране на терапия и достигането на неоткриваем вирусен товар, което им дава увереност, че инвестирате в общественото здраве. Допълни, че до края на септември центърът е изследвал 1100 мъже, правещи секс с мъже, като като всеки 20-ти от тях е с положителен ХИВ резултат. Според статистиката, CheckPoint София открива над 70% от случаите на ХИВ в София и близо 30% от случаите в страната. Тя допълни още, че се наблюдава нова, тревожна тенденция, благодарение на това, че достигат до „скритата“ гей общност – откриват все повече инфектирани гей мъже, които са в СПИН. Центърът отчете и резултатите от статистиката си за изследване с орални тестове за ХИВ. В рамките на кампанията пилотно са предоставени орални тестове на 61 партньори на ХИВ+ мъже. След като иницативата е успешна, центърът предоставя орални тестове на по-широката МСМ общност. CheckPoint София насърчава изследването за ХИВ в партньорство с фондация ГЛАС, като реализира кампанията "Trust me“, в рамките, на която се предоставят безплатни билети за ключови събития за гей общността, подчерта Биринджиева. Дейностите на CheckPoint София се подкрепя от Gilead Sciences Europe Ltd и ViiV Healthcare UK Ltd. чрез Positive Action Programme.
Александър Миланов, клиничен социален работник, разказа, че са сформирани 2 групи за взаимопомощ на пациенти, живеещи в ХИВ, в които се включват гей мъже между 22 и 35 години. По време на срещите се дискутират основно емоционалните предизвикателства около ХИВ - научаването на диагнозата, отношенията с близки и роднини, родители, партньори, разкриването на новината за ХИВ. А по отношение на медицинската терапия и грижата за ХИВ основно се коментират липсата на редовно изследване на вирусен товар, трудната комуникация между лекари и пациенти, отхвърлянето от здравната система и страха от ХИВ сред лекарската общност при рутинни процедури. Той добави, че основният страх за всички е стигмата към ХИВ, включително опасността за разкриване на конфиденциалността. Ето защо предстои да стартира група за партньори и роднини на хора, живеещи с ХИВ.
Един от проектите на Фондация „Сингъл Степ“– #endHIVbg, се провежда съвместно с Grindr for Equality, НПО и Sexwell и с финансовата подкрепа на Gilead и GSK. Целта на инициативата е да се предостави възможност на мъжете, правещи секс с мъже, да си направят напълно безплатен и конфиденциален тест за ХИВ вкъщи, без да се налага посещение в здравен център или среща с някого. Тестът е орален. Прави се със слюнка и няма нужда от взимане на кръв. Резултатите се получават след 20 мин. За няколко дни от старта на инцииативата се наблюдава огромен интерес сред целевите групи, като първите резултати ще бъдат споделени в края на годината.


Няма коментари:

Публикуване на коментар