понеделник, 1 октомври 2018 г.

МЗ спря търга за електронната информационна здравна система


Решението е подписано от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Като мотив за прекратяването на процедурата са посочени редица неточности в обявяването й. Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок.
 Обществената поръчка е стойност над 4.12 млн. лв. и включва изграждането на 5 модула. Сред тях са дългоочакваните електронни регистри, електронна рецепта и медицинско досие. От мотивите към решението за спиране на търга става ясно, че са били налице неточности при „Техническата оценка", която е с тежест 60%. В обявлението не е посочено, че тя се определя от два показателя и, съответно, липсват техните наименования и тежест. Така на практика участниците нямат яснота за механизма, по който се формира крайната оценка, нито за начина, по който ще бъдат пресявани. Неточности има и по отношение на изискванията към личното състояние на участниците, както и при подбора им, се казва още в решението на здравния министър.

Няма коментари:

Публикуване на коментар