понеделник, 23 март 2015 г.

Здравният министър д-р Москов обяви-в МЗ има работна група с участието на здравната каса и съсловните организации, която до
средата на годината да реши кои болнични услуги могат да се извършват в доболничната помощ и да бъдат извадени от пакетите за болнична помощ, които плаща НЗОК;
-в бъдеще лечебните заведения няма да бъдат търговски дружества, защото предлагането на медицинска помощ предполага съвсем друга форма на обслужване. Промяната в статута обаче се оказва твърде сложна заради огромните дългове на големите болници и въпросителните около здравните реформи;
-лечението на редки заболявания няма да се финансира от основния пакет, който се предвижда здравната каса да покрива.
„Разбирането ми е, че заболявания, чието лечение струва по 1 млн. лв. годишно на пациент, не могат да бъдат предмет на плащане със здравни вноски, а трябва да се плащат от държавата", каза д-р Москов.
„С влизането на задължителната здравна карта и с промяната на заплащането на лекарския труд по квалификационна скала, заедно с промените в закона за здравното осигуряване ще затвори причините ние през цялото време да търсим, да контролираме количествени критерии, за да обособяваме качество"...

Няма коментари:

Публикуване на коментар