сряда, 16 януари 2013 г.

Имитиращите продукти ще бъдат разположени на отделни щандове в магазините, които са ясно обозначени с надписи „Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко"

Съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, която влезе в сила от 1 януари, производителите на млечни продукти няма да могат в рамките на едно предприятие да произвеждат продукти от мляко и т. нар. имитиращи продукти, които съдържат растителни мазнини. Съгласно нея делът на сухо мляко в сиренето може да е максимум 20%.

Млекопреработвателните предприятия ще могат да преминават от един вид производство към друг, след като уведомят предварително агенцията по храните. Поне шест месеца ще продължава производството на истински млечни продукти, преди да бъде разрешена промяна. Преминаването от мляко към заместването му с растителни мазнини може да стане веднъж на 6 месеца. Обратното обаче може да се прави по всяко

време.
Наредбата определя точно кои са истинските млечни продукти, като в списъка освен масово разпространените кашкавал, извара, кисело мляко и айряна са сложени и продукти като кефир и кобилешкото мляко – кумис.
През 2011 г. според официалните данни само около 50% от произвежданото мляко у нас отговаряше на европейските хигиенни и санитарни изисквания. Само количествата, отговарящи на европейските изисквания, обаче ще могат да се продават на пазара. Има вероятност в края на 2013 г. голяма част от българското мляко да излезе извън хранителната верига, ако не се достигнат европейските норми.


Само 29 от общо регистрираните 234 млекопреработвателни предприятия в страната ще произвеждат сирене и кашкавал от растителни мазнини. До края на 2012 г. с палмово масло работеха 76 мандри, но близо две трети от тях -47 а се отказали от растителните мазнини и са ги заменили с мляко от Нова година.

Ако някой продукт се представя като млечен, но в него са вложени растителни мазнини, глобата за производителя е 10 000 лв. При повторно нарушение се отнема лиценза.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар