четвъртък, 3 ноември 2011 г.

Българският Червен кръст ще обучава парамедици

Българският Червен кръст ще обучава парамедици. Двегодишният курс за оказване на първа животоспасяваща помощ ще се провежда в професионални колежи и центрове, които доброволческата организация ще създаде. Това предвиждат промени в Закона за Българският Червен кръст (БЧК), които бяха одобрени от правителството на 03.11.т.г..Дейността им ще се одобрява от здравния министър, а учебните планове и държавния план-прием - от МЗ и министерството на просветата.
„Обучението ще се координира със специалисти от медицинските университети", коментира здравният министър д-р Стефан Константинов. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар