вторник, 13 август 2013 г.

Населението в България продължава да намалява-трайноТова са част от изводите в доклада за изпълнение на демографската стратегия за 2012 година, предаде БНР.
Отрицателният прираст през миналата година е минус 5,5, през 2011 година е минус 5,1, през 2010 година е минус 4,6%. Експертите, подготвили доклада, казват, че намаляването на населението се дължи предимно на негативните тенденции в селата. Там населението намалява с най-високи темпове.
От 1991 година се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял непрекъснато расте от 18,5 процента през 1992 година до миналата, когато от всички живородени 57,4 на сто са извънбрачни. В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч - 76 процента, Видин - 73 процента и Сливен - 73 процента, а най-нисък в Кърджали - 41,5 на сто, Благоевград - 41 на сто и София - 48 на сто.
Коефициентът на раждаемост в градовете е 9,7, а в селата - 8,8. Броят на жените във фертилна възраст в края на миналата година е бил 1,625 милиона, като спрямо предходната година намалява с близо 26 000. И през 2012 година се задържа високото ниво на обща смъртност.
Броят на починалите през миналата година е над 109 000, а коефициентът на обща смъртност е 15 процента. Спрямо предходната година увеличението е с 0,9 на сто. Общо за 27-те държави - членки на Европейския съюз, коефициентът на смъртност през 2012-а година е бил 9,6.

Няма коментари:

Публикуване на коментар