вторник, 13 август 2013 г.

България е първата страна в Европа, която вече има единна система, обхващаща всички хора с уврежданиясъобщи директорът на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски по време на представянето на изградена система за оценка на политиката за работа с хората с увреждания. Системата е част от проект на стойност 2 млн. лева, основната цел на който е да подобри държавната политика за интеграция на тези хора. По проекта вече е създадена единна централизирана база данни за хората с увреждания, изградена е и система за планиране на бюджетните средства, предназначени за тях. По думите му до голяма степен това се дължи и на неправилното представяне на проблемите на хората с увреждания. "Тъй като в крайна сметка според този медицински модел пред вас седи - в мое лице, един човек със 100% нетрудоспособност и аз не би трябвало да мога да правя нищо, освен да седя и да чакам с протегната ръка някой да ми даде някой лев за задоволяване на насъщните ми нужди. Социалният модел, към който много бързо ще ни задвижи тази информационна система, напротив, залага на това какво човек може. А от моя опит като изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания трябва да ви кажа, че човек с увреждания може всичко", допълни Коралски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар