сряда, 24 юли 2013 г.

Д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК: Очертава се сериозен дефицит в бюджета на НЗОК в края на годината„Ще направим всичко възможно хората да не останат без лекарства. Има сериозни социални заболявания, каквито са хроничните хепатити - НЗОК добре се справя с покриването на тези болни откъм лекарства, но има една огромна група болни, които не са осигурени. Заявките за ваксините и протоколите на скъпоструващите лекарства са разписани, това ми беше първата задача", увери д-р Тодорова, на специална пресконференция.
Тя посочи, че състоянието на здравната каса се е влошило през последните години.
„Бившият управител д-р Пламен Цеков завиши бюджета за лекарства със 17 млн. лв., но към момента не е ясно откъде са дошли тези пари - от резерва ли или не. Ето защо трябва да проверим дали действително разполагаме с този резерв", обясни д-р Тодорова.
Тя определи бюджетът на НЗОК като небалансиран, неразходван рационално, без изчислен риск от въвеждането на нови дейности. За пример посочи парите за лекарите специалисти - през 2012 г. са предвидени 171 млн. лв., а през т.г. са 178 млн. лв. Но реално има намаление, тъй като през м.г. са изплатени 188 млн. и сега има недостиг от 17 млн. лв. Този дефицит няма как да бъде покрит с тазгодишния бюджет, обясни шефът на НЗОК.
По думите й към 30 юни 63.5% е изпълнението на бюджета за болнична помощ. Изпълнението на бюджета за лекарствената помощ за онкоболни е 75.1%; за денталната помощ - 59.2%; за лекарствена терапия за домашно лечение – 58.6%; за специализирана извънболнична помощ – 51.1%. Така, че сериозен дефицит се очертава в бюджета на НЗОК от 140 млн. лв. към полугодието. Парите в касата може да не стигнат за всички плащания.
Дефицит с около 83 млн. лв. се очаква при средствата за лекарства за домашно лечение. Около 48.6 млн. лв. изплаща НЗОК средномесечно за тях. Ако тази тенденция продължи към края на годината за лекарства за домашно лечение ще се изразходват 580 млн. лв. при определен бюджет от 497 млн. лв.
Сред причините за дефицита д-р Тодорова посочи увеличеният брой на болните-има ръст при почти всички заболявания, непрекъснато променящият се позитивен лекарствен списък и включването на нови заболявания по наредба №38 – от 180 диагнозите са вече 340.
Най-сериозен е проблемът с медикаментите за онкоболни пациенти. За 10 от лекарствата за лечение на рак отиват 63% от парите за онколекарствата. 75% от средствата, определени за онкологични лекарства, обаче вече са изразходвани. Предложения за отстъпки са дадени само за три от тях и тези намаления са незначителни.
Д-р Тодорова напомни, че през 2012 г. за онколекарства касата е изплатила 116 млн. лв. В същото време за 2013 г. са предвидени само 107 млн. лв. Тя напомни още, че броя на онкозаболелите се увеличава непрекъснато-годишно те са 3000 нови случаи, а само през последната година са регистрирани 41548 са новозаболели.
"Тук анализът няма да бъде само финансов, а ще бъде и медицински, защото се оказва, че на практика тези лекарства се използват, без да има критерии за предписването им и регистър на онкоболните. Трябва да се види как се спазват медицинските стандарти при изразходването на средства за онкопрепарати. При договарянето на лекарствата за онколекарства в болниците един и същи продукт е договорен на различни цени, има такива, които са договорени с разлика от 400 лв. В същото време НЗОК заплаща на всички еднакви суми по клинични пътеки. Д-р Тодорова каза, че трябва да се потърси решение и на този проблем- резултат от Закона за обществените поръчки. Изводът е, че трябва да се договарят големи количества, за да се договарят по-големи отстъпки, а не всяка болница да договаря сама цените с доставчиците на лекарства", обясни тя и допълни, че средата стойност на лекарствена терапия на пациент месечно през м. г. е 718 лв., докато през февруари тази година - 826 лв. За 2012 г.обаче има лечебни заведения, при които стойността е 1300-3500 лв., но има и такива при които тя варира в диапазона 17-56 лв.. Според управителят на НЗОК изниква логичният въпрос–лекуват ли и, ако лекуват, защо в едни болници е за 40 лв., а други за 3500 лв. Това е повод за много съществена проверка, каза тя, без да уточнява кои са тези болници.
Доста болници са се възползвали от правото си да надвишават прогнозните си бюджети с 5%, както за първо, така и за второ тримесечие на 2013 г. даже има и такива, които са прехвърляли пари от третото тримесечие, но не е малък и броя на лечебните заведения, които не са надвишили бюджетите си.
Д-р Тодорова е наредила и друга проверка - защо не стигат направленията за прегледи при специалисти при положение, че тази година средствата за първична помощ са увеличени с 6 млн. лв. Броят на издадените направления през миналата година е бил 7 116 214, а за първото полугодие на тази година е платено за 3 188 396.
При разрешен 5% преразход на лимитите някои болници са отчели дейности, които надхвърлят определените им регулативните стандарти с 27-30%. Това са не само големи, но и малки лечебни заведения. Започнат е анализ на амбулаторните листове за 2013 г., за да се види какво е назначено и какво касата е заплатила. Ще се проверят и РЗОК-та, за да се види как в тях се осъществява контрол.
„Моите впечатления са, че касата не се самоконтролира”, каза още д-р Тодорова.
Добрата новина е, че оперативния резерв на НЗОК от 269 млн. лв. е непокътнат и с него ще бъде покрит голяма част от очертаващия се дефицит. Над него ще останат неразплатени между 50 и 100 млн. лв.. Освен завишаване на контролната дейност, за да се излезе от ситуацията, от НЗОК планират да проведат срещи с БЛС, БЗС и БФС, както и с представители на различни болници. На тях ще бъдат обсъдени финансовите проблеми на НЗОК. Ще бъде също така свикано и заседание на Надзорния съвет на касата, за да се вземе решение как да се процедира с болничните бюджети до края на 2013 г..
Д-р Тодорова отбеляза, че няма намерение да оставя неразплатени сметки от 2013 г. за следващата. Тя също така каза, че ако някои служители на НЗОК продължават да работят както досега, ще се предприемат персонални промени.


Няма коментари:

Публикуване на коментар