сряда, 23 януари 2013 г.

Пациенти и лекари с отворено писмо до министър-председателя Бойко БорисовБългарската асоциация за закрила на пациентите (БАЗП), Конфедерация „Защита на здравето”(КЗЗ), Национална пациентска организация (НПО), Федерация „Български пациентски форум”, национални консултанти и експерти в областта на коремната хирургия, ортопедията, кардиологията и други, Дружеството по транплантология  изпратиха отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, председателя на здравната комисия д-р Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК Десислава Димитрова, управителя на НЗОК д-р Пламен Цеков, в което сигнализират за сериозни проблеми в методиката за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия (МИ) в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ и обявената по нея процедура.
”Премахването на възможността за избор на друго медицинско изделие, освен това с най-ниска цена, чрез доплащане от страна на пациента водят до нарушаване на неговите права и достъп до най-подходящото за него лечение.
Изборът на най-евтиния продукт не винаги означава, че е съобразен със специфичните медицински нужди на пациента.
Методиката показва липса на необходимата координация между различните структури на държавната администрация – Изпълнителната агенция по лекарствата, НЗОК и липса на съответствие между различните нормативни документи.
Методиката няма да уреди по един справедлив, прозрачен и обоснован начин разпределението на обществения ресурс в НЗОК, без да накърнява интересите на пациентите, лекарите и лечебните заведения.
Методиката и нейното реализиране на практика създават неравнопоставеност на пазара на медицинските изделия, които ще се реимбурсират.”
Подписалите писмото искат решаването на проблемите да бъде, чрез активен диалог между всички заинтересовани страни. В тази връзка те предлагат среща-дискусия на 25.01. 2013 г., на която да се съгласуват ясно обосновани, законосъобразни и прозрачни правила за заплащане на медицинските изделия в защита интересите на здравно осигурените лица.

Няма коментари:

Публикуване на коментар