вторник, 26 октомври 2010 г.

Първият брой на „Юридически барометър", изследване на състоянието на правния ред за първите шест месеца на тази година, може да се прочете или изтегли на www.cli-bg.org

Оказва се, че общо 39 закони, които Народното събрание е изменило и допълнило през този период, са били изменяни и допълвани през последните години средно по два и половина пъти годишно.
Законът за здравето, приет и влязъл в сила през 2005 г., оттогава до средата на тази година е изменян и допълван общо 35 пъти, което прави средно по 7 пъти годишно.
Законът предвижда приемането, респективно издаването на 62 подзаконови нормативни акта, без да броим устройствените.
Законът за здравното осигуряване пък е в сила от 12 г. и за това време има 65 изменения и допълнения.
Едва ли има лекар, медицинска сестра или дори пациент, които да ги познават добре. Но добрата новина за здравеопазването е, че положението с отбраната и въоръжените сили е още по-лошо.
Законът за отбраната и въоръжените сили в сила е от май 2009 год. Той предвижда приемането на 74 подзаконови акта, но за периода септември 2009 - февруари 2010 г. той вече е изменян и допълван пет пъти, което прави по веднъж месечно..

Няма коментари:

Публикуване на коментар