неделя, 6 октомври 2019 г.

Седма работна среща между бизнеса и местната власт


Близо 100 професионалисти, обединени от обща кауза - превръщане на България в уникална и предпочитана международна туристическа дестинация се събират в Зеленото сърце на България, за да вземат участие в Седмата работна среща между бизнеса и местната власт.
Между 7 и 9 октомври 2019 г. в  к.к. Пампорово, под мотото Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие  ще се проведе Седмата работна среща между бизнеса и местната власт.
Планиран като инструмент за постигане на една от стратегическите цели на Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенти /АБТТА/ – перспективно и устойчиво туристическо развитие,  още със своето първо издание през 2013 г., форумът е признат като необходима, иновативна и ефективна формула за разширяване и надграждане диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт, туроператорите, осигуряващи неговата пазарна реализация и организациите, създаващи бъдещите професионалисти за туристическата индустрия.
В рамките на работната програма, български туроператори и общински администрации ще потърсят решение на проблеми, възникващи при разработването на програми, основани на регионални туристически ресурси, и подпомогнати от изтъкнати представители на българските академични среди, ще съгласуват действия за повишаване ефективността на своите професионални взаимодействия.
Участниците в срещата  ще имат възможност да присъстват на официалната церемония по излъчване на победителите на Национален конкурс за Община с най-добра маркетингова политика 2019.
Създаден с решение на Четвъртата работна среща в Троян през 2016 г., конкурсът е част от стратегията на АБТТА за повишаване конкурентоспособността и разнообразието на националното туристическо предлагане и има за цел да насърчи усилията на общинските администрации за по-успешно маркетингово позициониране  и  да подпомогне тяхната дейност с достъпни научно-практически маркетингови решения.
За осъществяване целите на инициативата - на националното туристическо предлагане ще работят делегати от 17 български Общини със значителен туристически потенциал, над 35 професионалисти от водещи български туроператорски фирми - членове на АБТТА и други партньорски сдружения, журналисти от основни български медии.
Професионалното образование трябва да е съобразено с нуждите на бизнеса, смятат българските туроператори и водени от разбирането за значимостта на практическото обучение, предоставят възможност на бъдещите професионалисти в туризма да придобият знания в реална бизнес среда, да  се запознаят с водещи български туристически агенции и защо не - да открият своето бъдещо работно място.
Седмата работна среща се провежда със съдействието и организационна подкрепа на Община Чепеларе, избрана от българските туроператори за домакин на деловата проява заради подкрепата, оказвана на българския туристически бизнес и в израз на уважение към провежданите от Общината политики за превръщане на България в предпочитана Европейска туристическа дестинация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар