вторник, 8 октомври 2019 г.

Предложение от НСОПЛБ за размера на бюджет 2020 за ПИМП


В писмо до всички институции имащи отношение към сектор здравеопазване се казва:
Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лв. спрямо този за 2019 г., което едва ли ще промени посочения тренд, но е предложение, което е изпълнимо при настоящата събираемост на здравноосигурителните вноски.  Допълнително ще предоставим предложение за разпределението на бюджета за ПИМП по пера, след като има яснота за неговия размер.
Настояваме в ЗБНЗОК за 2020 г. отново да се запише условието за недопускане на прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера, което реципрочно се отнася и за останалите направления /СИМП, БП и др./, както и че резервът на НЗОК може да се използва и при наличен преразход в ПИМП.
Отново заявяваме нашата позиция, че таксата за посещение при лекар /потребителска такса/ трябва да е задължителна за всеки, и при условие, че дадена институция реши, че определени групи от хора трябва да бъдат освободени от нея, то същата следва да поеме този разход, който не трябва да е за сметка на изпълнителя на медицинска помощ.
Като първа стъпка в тази посока, припомняме нашето предложение как това да се случи при лицата до 18- годишна възраст и подкрепяме позицията на БЛС по този въпрос, а именно: при децата до навършване на 18 годишна възраст или до приключване на средно образование, потребителската такса да се заплаща като при лицата, които са упражнили правото си на пенсия, като разликата до пълния й размер се осигурява от държавния бюджет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар