неделя, 5 февруари 2017 г.

ВАС не отмени наредбата въвеждаща пръстовата идентификацияПетчленен състав на Върховния административен съд позволи наредбата, въвеждаща пръстова идентификация в болниците, да продължи да работи до окончателното произнасяне на съда по делото за легитимността на новата система.
Според тях "не е налице ограничаване правото на болните пациенти да имат достъп до лечение и профилактика, нито жалбоподателят сочи реални вреди или настъпването на бъдещи такива за пациентите."

Няма коментари:

Публикуване на коментар