четвъртък, 21 май 2015 г.

Д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС: Визията и екипността на новото ръководство е на лице. Няма да позволим да бъдем използвани, да сме в наведено положение, пред управляващите партии, което да ни обезличи

На специална пресконференция д-р Грозев очерта своите приоритети в дейността в
краткосрочен и дългосрочен план. По думите му най-сетне трябва да се случи остойностяването на медицинския труд. Още повече, че преди около 5 години на техен събор тогавашният финансов министър Симеон Дянков е поел обещание в тази насока, че „нещата най-сетне ще се случат”. Д-р Грозев подчерта, че е наясно, че нещата не могат да се случат от днес за утре, но изрази недоумение, защо всичко е останало във фризера, образно казано. Като друг дългосрочен приоритет посочи работата с младите лекари, за да не напускат страната ни през терминал 2, след като вземат специалност.
Той сподели тревогата си, че в следващите няколко години здравеопазването ни ще изпита въпиюща нужда от медицински кадри. В тази връзка каза:
„Изправени сме пред сериозен риск, който може да доведе до нарушаване сигурността на държавата”.
По отношение на провеждането на реформа в здравеопазването акцентира, че БЛС е категорично „за”, но на този етап просто не са запознати със самата и конкретика и не могат адекватно да отреагират.
Относно сливането на 9-те столични държавни болници каза, че правото е на собственика – визирайки МЗ там, където сливането е в чисто административен аспект и там те не могат да диктуват неговата политика. Но там, където има общинска и държавна собственост, просто нещата подлежат на дооглеждане и прецизиране и там ще направи всичко възможно мнението му да бъде чуто.
Реформа да, каза той, но когато е обоснована стопанско -административно за намаляване на разходите и не, когато не е наясно, какво ще се случи, поради липса на конкретика.
Стана ясно, че продължава изграждането на следдипломното продължително обучение, че основните медицински специалности у нас са 43 (толкова са и изградените бордове по специалности, които ще изработят правилата за добра медицинска практика), че от началото на годината 198 лекари са подали заявления за разрешителни за работа в чужбина, че БЛС че от началото на 2016 г. предвиждат да стартират със необходимите за това законодателни промени, че имат регистър, на който биха завидели много страни в Европа, че комисията по професионална етика има за задача до година и половина, най-много две да изготви и обнародва регистър на лекарските грешки, но той няма да обхваща конкретни случаи, а медицински казуси. Стана ясно още, че са категорично против срещу възможността да бъдат намалени цените на клинични пътеки, което от своя страна ще доведе до увеличаване обема на работа и занижаване на нейното качество.
Зам. председателят на БЛС д-р Галина Павлова допълни, че новото ръководство ще търси по-тясна комуникация, не само с работещите на договор със здравна каса, но и с всички останали лекари в здравната система – училищни лекари, лекари в трудова медицина, РЗИ и др., защото „заедно ще извървим пътят за да може да синхронизираме законодателството, тъй като има неща, които си противоречат”.
Новото ръководство на БЛС бе единодушно, че трябва да са на единна позиция, и че не бива да има навеждане пред партии и управляващи, което би ги обезличило като съсловие.
В заключение стана ясно още, че имат опасения за бюджетът на НЗОК, в последното тримесечие на годината (а дори и по-рано) може да се окаже изчерпан и отново да се търсят допълнително финансово средства.
…Поредното дежавю - за ента година, казвам пък аз…

Няма коментари:

Публикуване на коментар