вторник, 19 май 2015 г.

Пациентски организации „Заедно с теб“: Смятаме предлаганите промени от МЗ, за сливане на центровете за онкологично лечение, психично здраве и кожно-венерическите диспансери с болниците, че са в интерес на пациентите

От Пациентски организации „Заедно с теб“ в отворено писмо до медиите
посочват своите аргументи, а именно, че пациентите се нуждаят от комплексно лечение и поемане на отговорност, която сега е размита между различните структури, че пациенти с онкозаболявания се прехвърлят от болницата към онко центъра или обратно, което води до напрежение, забавяне на лечението – често фатално, че в момента има дублиране на структури, което води до разход на публични средства, прехвърляне на пациенти и външни разходи за консултанти.
По думите на Пенка Георгиева понякога има непрофесионални отношения по места между екипите на центровете и на болниците, което води до забавяне лечението на пациентите, до създаване на напрежение и излишни финансови разходи.
„От проведени разговори с работещи в центрове не видяхме основателни мотиви за запазване на сегашното положение”, коментира тя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар