четвъртък, 22 декември 2011 г.

Опакованата храна с етикет съдържащ задължително следните данни

С касова бележка и оригинална опаковка се оплакваме от качеството на храната
 

Задължителни данни в етикета са: изписани на български език наименование на продукта, списък на съставките на храната, минимален срок на годност, специални условия за съхранение и условия за употреба на храната, нетно количество, когато храните са предварително опаковани, името или търговското наименование и адресът на производителя или на лицето, което опакова храната.
В надписа трябва да присъстват и подробности за мястото на произхода или за мястото, от което идва храната. Ако е внос, се посочва държавата производител или там, където тя е претърпяла обработка. На етикета се отбелязва указание за употреба, в случай че потребителят не би могъл да ползва храната без него и маркировка , позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.
В случай че потребителят се усъмни в качеството на храната или установи някаква нередност, трябва да запази касовата бележка и оригиналната опаковка на продукта. 
С тях той може да подаде сигнал до Агенцията по храните на телефон 0700 122 99, или на www.babh.government.bg/bg/signal.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар