четвъртък, 22 декември 2011 г.

НЗОК приключи извънплановите проверки на всички специализирани акушеро-гинекологични болници и клиники в столицата


През последния месец контролните екипи на НЗОК провериха десет лечебни заведения: ІІ САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, І САГБАЛ „Св. София“ ЕАД, МБАЛ „Св. София“ ЕООД, МБАЛ „Токуда болница София“ АД, МБАЛ „Св. Анна“ София АД, ІІ МБАЛ ЕАД, МБАЛ „Вита“ ЕООД, САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и УБ „Лозенец“ НМЛЗБП.
От проверените 777 случая, отчетени за периода 01.08.2011г. до 31.10.2011г., по клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начинът на родоразрешение“, в 90% не са констатирани нарушения.
В останалите 10% са установени нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ.
При няколко случая няма данни за извършено серологично изследване за сифилис (Васерман или RPR), което е една от задължителните диагностични процедури.
В 3 случая е установено, че пациентките са дехоспитализирани с покачващи се патологични стойности на левкоцити в кръвта и прогресивно намаляващо ниво на хемоглобина в кръвта. При 1 случай е установено, че пациентка след Секцио Цезарея е дехоспитализирана с много високо ниво левкоцити и спряно антибиотично лечение 2 дни преди дехоспитализацията.
Открити са по 10 случая, при едните видно от предоставената медицинска документация е установено, че основната оперативна дейност по клиничната пътека е извършена от лекари-специалисти, които не са посочени в списъка на лекарите, а при другите при извършване на оперативните дейности анестезиолозите, вписани като участващи в интервенцията, също не са посочени в списъка на лекарите специалисти (Приложение № 1), оказващи медицинска помощ по съответната клинична пътека.
Открити са и нарушения в медицинската документация. В епикризата, приложена в историята на заболяването, липсват задължително изискуеми реквизити - не е отразена терапевтичната схема (вид, доза-еднократна и/или дневна, курс на лечение), приложена в хода на лечението на пациентката, не са отразявани параклиничните изследвания, настъпили усложнения, придружаващи заболявания, липсва извадка от оперативния протокол, назначеното медикаментозно лечение след изписването и др.
Също така епикризите на пациентките не са изготвяни в деня на дехоспитализацията им.
За всяко отделно нарушение контролните органи на НЗОК са наложили санкции от 200 лв. до 500 лв.
При извършените проверки е установено още, че в 36% от проверените случаи е направен избор на екип, в съответствие с регламентиран в заповед на директора на лечебното заведение ценоразпис, съобразно разпоредбите в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Само в едно лечебно заведение част от пациентките са заплатили суми за избор на екип в размер над допустимия, а в друго лечебно заведение е установено, че няма регламент по отношение на избор на екип, а има ценоразпис за „ВИП пакет и услуги“. Сумите, заплащани от пациентките там, варират от 1200 лв. до 2500 лв., като избор на тези допълнителни услуги са направили 99% от родилките.
Открит е и случай, при който е установено, че съгласно приложената фактура родилката е заплатила сума в размер на 900 лв. за избор на екип за извършване на родоразрешение чрез секцио и в същото време - 500 лв. за раждане във вода, което не е извършено, тъй като пациентката е родила чрез секцио.
За тези случаи НЗОК не може да се произнася и да налага санкции, но своевременно ще информира принципалите на съответните болници.
В рамките на тази проверка контрольорите на НЗОК провериха и заплатени случаи по клинична пътека № 279 „Грижи за здраво новородено дете“.  Там не са открити никакви нарушения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар