понеделник, 2 декември 2019 г.

Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев отбеляза 10 год. от създаваното си


За тези години един от големите успехи на Сдружението е, че Болестта на Бехтерев вече е станала много по-разпозваема не само сред пациентите и лекарите, но и сред обществото. „Поради многото кампании, проекти, информационни материали и срещи, които направихме през всичките тези години, както на регионално, така и на национално ниво, хората много по-лесно разпознават диагнозата Бехтерев, както и рисковете, ако човек се забави с посещението при ревматолог“. Това каза председателят на Сдружението Живко Янков в презентацията си по време на семинара по повод годишнината.
Целите на Сдружението са защита на правата и интересите на хората, диагностицирани с Бехтерев, разпространяване на информация, популяризиране на Сдружението, интеграция за преодоляване на дискриминацията, обучение на ревматолози, осигуряване на социални контакти между хората с Бехтерев, осигуряване на 100% държавно финансиране на терапиите, превенция и ранна диагностика, каза Янков.
А най-важната е осигуряване на 100% държавно финансиране на биоподобните медикаменти, за които и към момента НЗОК плаща 75% от цената им.
В своята презентация, здравният икономист Аркади Шарков подчерта, че благодарение на навлизането на биоподобните медикаменти до 2020 г. се очаква в ЕС да се увеличи достъпа до терапии за пациентите средно с 55%. А 35 млрд. евро са спестени в публичните бюджети на 8 от страните-членки на ЕС. Очакваните спестявания за публичните бюджети на страните членки на ЕС - до 2020 г. са - 78 млрд. евро.
По думите му обаче, за да се случи това и у нас е нужно да се създадат финансови стимули към лекуващите лекари, болници и отделение, така че да започнат да предписват биологичните и биоподобните медикаменти с предимство пред конвенционалната терапия. „Това би допринесло както за по-добрия достъп до терапии на пациентите, така и за намаляване на огромните разходи на НЗОК за лекарства“, категоричен беше Шарков.
Д-р Попов от болница „Люлин“ акцентира, че целта на неговото лечебно заведение е да улесни достъпа на хора, диагностицирани с Бехтерев, до рехабилитация, а директорът на СБР Баня, Карловско разказа за новите придобивки в лечебното заведение, които ще подобрят качеството на живота на пациентите с 90 и над 90% ТЕЛК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар