петък, 28 септември 2018 г.

Онлайн платформата EMPROVE в помощ на жени – жертви на насилие


Една от всеки три жени в Европейския съюз е била жертва на физическо, сексуално насилие или и на двете

Онлайн платформата EMPROVE бе представена на кръгла маса в Дома на Европа.
В нея участваха българският еврокомисар по цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриел, Саша Безуханова, председател на борда на Българския център за жените в технологиите, ст.комисар Благородна Макева, зам.директор на гл. дирекция „Национална полиция“ към МВР, Деана Димова, директор на „Център Динамика“ – Русе и Дани Колева от Национална мрежа за децата и координатор на обединение „Детство без насилие“.
По време на форума българският еврокомисар по цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриел сподели:
-Всяка трета жена в ЕС е била обект на физическо или сексуално насилие, или и на двете. В близо 50% от тези случаи съпругът или приятелят е този, който е насилвал.Едва13-14% от тях съобщават и то за тежки форми на физическо насилие, като над 2/3 от жените не сигнализират, поради срам и страх, а се опитват да се справят сами и с помощта на близки и приятели.
Страшното е, че е голям броят и на убитите жени, вследствие на насилие. И това не е проблем само на жертвите, това е проблем за всеки един от нас, независимо кога, къде и в каква позиция сме... на всеки един от нас, като част от обществото. И ако едната половина от нашето общество е насилвана, за каква сигурност в нашите общества можем да говорим? Насилието над жените е едно широкоразпространено нарушение на човешките права, което ограничава пълноценното участие на жените и момичетата във всички аспекти на обществото - политически, социален, културен, икономически. Публичните разходи за отговор на насилието и пропуснатите ползи възлизат на близо 225 милиарда евро годишно. И въпреки че знаем тези неща, парадоксът е, че насилието все още е в неговата може би най-тъмна част. Продължава да се пренебрегва като проблем, докато се случва.
Габриел подкрепя инициативата за онлайн платформата EMPROVE, която ще помага на жени - жертва на насилие.
Достъпът до онлайн платформатa EMPROVE се открива официално в понеделник,
Създателите на платформата CATRO Bulgaria заявиха, че тя е достъпна, лесна за намиране навсякъде 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. А жените се обучават в "мисии", при които събират точки и в същото време повишават своята самоосъзнатост и овластяване. Чрез EMPROVE те могат да се свържат с други жени със сходна съдба, както и с ментори. Създателите на платформата споделиха още, че това не е платформа за терапия и кризисна интервенция, а платформа за след това, която помага на жената да открие своите силни страни и води към икономическа независимост, за да може тя да се откъсне от омагьосания кръг и от своя насилник, обясниха създателите й. Идеята им в бъдеще е да я превърнат в мобилно приложение.
Участниците в събитието се обединиха около тезите, че насилието не е личен проблем (макар 50% от обществото да го считат именно за такъв проблем), а обществен проблем, че само 2%от ОПЛ сигнализират и подават данни за насилие над техните пациенти, че има и един по-рисков контингент, който не е в интернет, че темата за превенцията и нуждата от намеса/сигнализиране на граждани и професионалисти при съмнение или регистриране на насилие не е достатъчно застъпена в общественото пространство, че липсва единно разбиране за прилагане на координационния механизъм за работа с деца жертви на насилие или в риск, както и ролите и отговорностите на отделните участници.
Те бяха единодушни, че  са необходими мултидисциплинарини екипи и подходи,  уеднаквяване на стандартите и единна практика на работа за цялата страната
За да се подобри прилагането на механизма в цялата страна и гарантира по-добра защита за пострадалите, от обединение „Детство без насилие“ настояват за законово регламентиране на координационния механизъм с ясни протоколи/алгоритми и конкретни отговорности за междуинституционални действия и мултидисциплинарен подход за всички специалисти, ангажирани с неговото прилагане – социални работници, полицаи, лекари, учители и други специалисти, работещи с деца.
Работата в 3-те основни направления - преодоляване на стереотипите, насърчаване жените да работят в дигиталната сфера и в предприемачеството, продължава.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар