сряда, 6 юли 2016 г.

Въвеждането на новия стандарт за спешна медицина се отлага с шест месецаТова се предлага с преходните и заключителни разпоредби на проект на наредба на МЗ, която се отнася до възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от здравното министерство. В мотивите на министъра се посочва, че отлагането се иска заради предстоящото предварително поетапно пилотно въвеждане на протоколите за медицинския триаж и новите алгоритми за спешна медицинска помощ. Като друга причина се посочва и оспорването му във ВАС от Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Центърът за защита на правата в здравеопазването. Според тях в стандарта за спешна медицина, който трябваше да влезе в сила от средата на юли т.г., са определени неизпълними за повечето болници изисквания за площ, персонал и оборудване на спешните приемни отделения - най-малко 700 кв. м
площ на спешното отделение, 12 приемни поста и 6 реанимационни и др.
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар