Translate

вторник, 6 ноември 2012 г.

Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6%
Но остава сравнително висок - 36.8%, за последните две години, сочат резултатите от проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Строителството, туризмът и здравеопазването вече отстъпват челното място по сиви практики на електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и на полиграфията.
Преструктуриране има на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане "на ръка".


Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават. 
Според работодателите най-висок практически ефект за ограничаване на сивия сектор имат новите разпоредби в Закона за обществените поръчки, които са ограничили противоречивите и непрозрачни процедури и са засилили правомощията на Агенцията за обществени поръчки.
Друга ефективна мярка са ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.

Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.


Няма коментари:

Публикуване на коментар